Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság

-1 fő informatika és testnevelés szakos tanár -1 fő óvodapedagógus - Tiszafüred

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda

pályázatot hirdet

 

1.      Az alábbi munkakör betöltésére:

 

- informatika és testnevelés szakos tanár

- óvodapedagógus

 

2.      A munkaviszony időtartama:

 

2020. 09.01- 2021. 06. 30. –ig tartó határozott idejű munkaviszony.

 

3.      A munkavégzés helye:   5350 Tiszafüred, Fő út 26.

 

4.      A munkakör keretében ellátandó feladatok:

A meghirdetett pedagógus, valamint óvodapedagógus munkakörre jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően. A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

 

5.      Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet;

- magyar állampolgárság;

- foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;

- teljes cselekvőképesség; 

- jogszabályban előírt szakképesítés.

 

6.      A pályázat benyújtásakor átadandó iratok, igazolások:
- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok; 
- szakmai önéletrajz; 
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kiadására irányuló kérelem benyújtásának igazolása;

- katolikus plébános ajánlása.

 

7.      A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. év 09. hó 01. napjától.

óvodapedagógus álláshelyünkre folyamatosan keresünk munkavállalókat.

 

8.      A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.

 

9.      További információk:

Urbánné Tóth Rita intézményvezetőtől vagy Feketéné Barta Adrienn gazdasági vezetőtől kapható a 59/511-027-es telefonszámon és a  szentimre@szentimretf.hu e-mail címen.

 

10.  A pályázatok benyújtásának módja: 

- Postai úton a következő címre: 5350 Tiszafüred, Fő út 26.

- Elektronikusan a következő címre: szentimre@szentimretf.hu