Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság

1 fő könyvtáros - Jászapáti

A Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola

 

1.    Az alábbi munkakör betöltésére:

 

1 fő könyvtárosi állás

 

2.    A munkaviszony időtartama:

Határozott idejű teljes munkaidős munkaviszony.

 

3.    A munkavégzés helye:

5130 Jászapáti, Vasút út 2.

 

4.    A munkakör keretében ellátandó feladatok:

A meghirdetett könyvtáros munkakörre jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően. A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

 

5.    Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet;

- magyar állampolgárság;

- foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;

- teljes cselekvőképesség; 

- jogszabályban előírt szakképesítés

- pedagógus végzettség előnyt jelent

 

6.    A pályázat benyújtásakor átadandó iratok, igazolások:
- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok; 
- szakmai önéletrajz; 
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kiadására irányuló kérelem benyújtásának igazolása;

- katolikus plébános ajánlása.

 

7.    A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. február 15.

 

8.    A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 1.

 

9.    További információk: Farkasné Besenyei Mária igazgatóhelyettesnél kapható a 06 57 540-960 telefonszámokon és szechenyi.jaszapati@gmail.com e-mail címen.

 

10.    A pályázatok benyújtásának módja: 

- Postai úton a következő címre: 5130 Jászapáti, Vasút út 2.

- Elektronikusan a következő címre: szechenyi.jaszapati@gmail.com