Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság

1 fő matematika -fizika szakos tanár - Sárospatak

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola pályázatot hirdet

1.      Az alábbi munkakör betöltésére:

-1 fő matematika -fizika szakos tanár

2.      A munkaviszony időtartama:
Határozatlan idejű munkaidős munkaviszony.

3.      A munkavégzés helye: 3950 Sárospatak, Bartók Béla u. 2

4.      A munkakör keretében ellátandó feladatok:

A meghirdetett pedagógus munkakörre jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően. A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak

5.      Pályázati feltételek:

- büntetlen előélet;

- magyar állampolgárság;

- foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;

- teljes cselekvőképesség; 

- jogszabályban előírt szakképesítés

6.      A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok; 
- szakmai önéletrajz; 
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kiadására irányuló kérelem     benyújtásának igazolása;

- katolikus plébános ajánlása.

 

 

7.      A munkakör betölthető: 2020. október 5. napjától

8.      A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 25.

9.      A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kissné Murányi Andrea intézményvezető nyújt, a +36/47/511-032 vagy a  +36/30/523-7598 telefonszámokon és a katisksp@gmail.hu e-mail címen.

10.  A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton és személyesen:   Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola,

                                                           3950   Sárospatak,  Bartók Béla u. 2.

- Elektronikusan:                                 katisksp@gmail.hu