Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság

1 FŐ MATEMATIKA - INFORMATIKA SZAKOS TANÁR - FÜZESABONY

1 FŐ MATEMATIKA - INFORMATIKA SZAKOS TANÁR - FÜZESABONY

A Széchenyi István Katolikus Általános Iskola pályázatot hirdet

 

1.       Az alábbi munkakör betöltésére:

 

-        -1 fő matematika - informatika szakos tanár

 

2.       A munkaviszony időtartama:

 

-        2020.10.02.-2021.06.30. –ig tartó határozott idejű munkaidős munkaviszony.

 

3.       A munkavégzés helye:

 

-        3390 Füzesabony Kossuth út 1-3.

 

4.       A munkakör keretében ellátandó feladatok:

A meghirdetett pedagógus munkakörre jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően. A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

 

5.       Pályázati feltételek:

 

-        büntetlen előélet;

-        magyar állampolgárság;

-        foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;

-        teljes cselekvőképesség;

-        jogszabályban előírt szakképesítés

 

6.       A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

-        jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok;

-        szakmai önéletrajz;

-        30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kiadására irányuló kérelem benyújtásának igazolása;

-        katolikus plébános ajánlása.

7.       A munkakör betölthető:

 

-        2020. november 2. napjától

 

8.       A pályázat benyújtásának határideje:

 

-        2020. október 26.

 

9.       A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Deli Mónika intézményvezető nyújt,

 

-        a +36/36/341 455 vagy a  +36/30/307- 8586 telefonszámokon

-        és a szechenyi.fuzesabony@gmail.com e-mail címen.

 

10.   A pályázatok benyújtásának módja:

 

-        Postai úton és személyesen:

Széchenyi István Katolikus Általános Iskola 3390 Füzesabony, Kossuth út 1-3.

 

-        elektronikusan:

szechenyi.fuzesabony@gmail.com