Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság

1 fő napközis pedagógus - Kál

A Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola

pályázatot hirdet

 

1.      Az alábbi munkakör betöltésére:

 

- bármely szakos pedagógus napközis csoport vezetésére

 

2.      A munkaviszony időtartama:

 

2020.09.01–től tartó határozott idejű részmunkaidős munkaviszony.

 

3.      A munkavégzés helye: 3350 Kál, Rózsa út 8.

 

4.      A munkakör keretében ellátandó feladatok:

A meghirdetett pedagógus munkakörre jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően. A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

 

5.      Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet;

- magyar állampolgárság;

- foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;

- teljes cselekvőképesség; 

- jogszabályban előírt szakképesítés.

 

6.      A pályázat benyújtásakor átadandó iratok, igazolások:
- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok; 
- szakmai önéletrajz; 
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kiadására irányuló kérelem benyújtásának igazolása;

- katolikus plébános ajánlása.

 

7.      A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. év 09. hó 01. napjától.

 

8.      A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.

 

9.      További információk: Szendreyné Miskolczi Mária intézményvezetőtől vagy Gábri Zsófia gazdasági vezetőtől kapható a 37/487-038 telefonszámokon és katolikusiskola.kal@gmail.com  e-mail címen.

 

10.  A pályázatok benyújtásának módja: 

- Postai úton a következő címre: 3350 Kál, Rózsa út 8.
- Elektronikusan a következő címre: katolikusiskola.kal@gmail.com