Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság

1fő logopédus - Füzesabony

A füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

 

1.        logopédus óraadó, heti 3 órában

 

2.       A jogviszony határozott idejű megbízási jogviszony, óraadó.

 

3.       A munkavégzés helye:

Széchenyi István Katolikus Általános Iskola

3390 Füzesabony, Kossuth út 1-3.

 

4.       A munkakör keretében ellátandó feladatok:

Nevelés-oktatás a munkakörre a jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően. A megbízási jogviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

 

5.       Pályázati feltételek:

- a jogszabályban előírt szakképesítés

- büntetlen előélet

- teljes cselekvőképesség

 

6.       A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok

- szakmai önéletrajz

- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy  a kiadására irányuló kérelem benyújtásának   igazolása

- plébánosi ajánlás

A pályázat benyújtásakor kérjük megjelölni az óradíj - igényt is.

7.       A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021.02. 08.

 

8.       A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

 

9.       A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Deli Mónika intézményvezető vagy Kissné Szabó Rita gazdasági vezető nyújt, 06-30-307 8586 és a  06-36-341 455 telefonszámokon és a szechenyi.fuzesabony@gmail.com  e-mail címen.

 

10.   A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton: 3390 Füzesabony, Kossuth út 1-3.

- Elektronikusan: szechenyi.fuzesabony@gmail.com