Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság

2 fő tanár és 1 fő tanító Hangony Szent Anna Ált. Isk.

A Szent Anna Katolikus Általános Iskola

pályázatot hirdet

az alábbi munkakörök betöltésére 2021/2022-es tanévre:

            - 2 fő teljes munkaidős tanárt az alábbi szakok valamelyikével

                        magyar nyelv és irodalom

                        ének

                        biológia

                        informatika

                        angol

-          1 fő teljes munkaidős tanító         

A jogviszony munkaviszony, heti 40 óra munkaidőben, határozott időre.

A munkavégzés helye: Szent Anna Katolikus Általános Iskola, 3626 Hangony, Rákóczi út 136.

A munkakör keretében ellátandó feladatok:

Nevelés-oktatás a munkakörre a jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően.

A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

A munkaviszony a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz, a pedagógus életpályához igazodik.

Pályázati feltételek:

- a jogszabályban előírt szakképesítés

- büntetlen előélet

- teljes cselekvőképesség 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok 
- szakmai önéletrajz 
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- plébánosi ajánlás


A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.08.02.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szekeres Éva intézményvezető nyújt, a +36/48 448-007 és a +36/30 9694676 telefonszámokon és a szentanna.hangony@gmail.com e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának címe:  

- Postai úton: 3626 Hangony, Rákóczi út 136.

- Elektronikusan: szentanna.hangony@gmail.com