Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság

Boconád - 1 fő matematika-informatika szakos tanár

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda

pályázatot hirdet

 

Az alábbi munkakör betöltésére:
 

- 1 fő matematika-informatika szakos tanár

 

A munkaviszony időtartama:
 2021. március 1.-2021. június 30 –ig tartó határozott idejű teljes munkaidős munkaviszony.

 

A munkavégzés helye:
Elsődlegesen:                                    Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda

                                               Boconádi Tagiskolája

3368 Boconád, Szabadság tér 14.

valamint                                   Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda

                                               Pélyi Petőfi Sándor Tagiskolája

3381 Pély, Fő utca 138.

 

A munkakör keretében ellátandó feladatok:
A meghirdetett pedagógus munkakörre jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően. A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

 

Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet;
- magyar állampolgárság;

- foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;

- teljes cselekvőképesség; 

- jogszabályban előírt szakképesítés.

 

6.      A pályázat benyújtásakor átadandó iratok, igazolások:
- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok; 
- szakmai önéletrajz; 
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kiadására irányuló kérelem benyújtásának igazolása;

- katolikus plébános ajánlása.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. március 01. napjától.
 

A pályázat benyújtásának határideje:
2021. február 26.

 

További információk Bódor Istvánné intézményvezetőtől vagy Kiss Edina gazdasági vezetőtől kapható a +36-36-545-228 telefonszámokon és az igazgato.szentgellert@gmail.com  e-mail címen.
 

A pályázatok benyújtásának módja: 


- Postai úton a következő címre: 3360 Heves, József Attila utca 18.

-  Elektronikusan a következő címre: igazgato.szentgellert@gmail.com