Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság

informatika-fizika-technika-ének-rajz szakos tanár - Mezőnyárád

A Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola

pályázatot hirdet

 

1.      Az alábbi munkakör betöltésére:

 

- informatika-fizika-technika-ének-rajz szakos tanár

 

2.      A munkaviszony időtartama:

 

2020.09.01.-2021.06.30. –ig tartó határozott idejű munkaidős munkaviszony.

 

3.      A munkavégzés helye: Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola

   3421 Mezőnyárád, Szent István király út 75.

 

4.      A munkakör keretében ellátandó feladatok:

A meghirdetett pedagógus munkakörre jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően. A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

 

5.      Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet;

- magyar állampolgárság;

- foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;

- teljes cselekvőképesség; 

- jogszabályban előírt szakképesítés.

 

6.      A pályázat benyújtásakor átadandó iratok, igazolások:
- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok; 
- szakmai önéletrajz; 
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kiadására irányuló kérelem benyújtásának igazolása;

- katolikus plébános ajánlása.

 

7.      A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. év szeptember hó 1. napjától.

 

8.      A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 08. 14.

 

9.      További információk: Kalóné Papp Krisztina intézményvezetőtől vagy Farkas Mariann gazdasági vezetőtől kapható a 49/425-332, 06/70-770-8235 telefonszámokon és mnyaradiskola@gmail.com e-mail címen.

 

10.  A pályázatok benyújtásának módja: 

 

- Postai úton a következő címre: Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola

     3421 Mezőnyárád, Szent István király út 75.

- Elektronikusan a következő címre: mnyaradiskola@gmail.com