Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság

tanító, angol, informatika, magyar, biológia, rajz, gyógypedagógus, ének, biológia, szakos tanár - Tiszaújváros

Álláshirdetés - Tiszaújváros

Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola (3580 Tiszaújváros, Rózsa út 12.) pályázatot hirdet: angol, magyar, ének, informatika, rajz, biológia, gyógypedagógus általános iskolai tanár, tanító munkakör betöltésére.

A munkaviszony teljes munkaidős, határozott időre szóló, a későbbiekben lehetőség van határozatlan idejű munkaviszony létesítésére.

 

Bővebben     

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola

pályázatot hirdet

 

1.      Az alábbi munkakör betöltésére:

tanító, angol, informatika, magyar, biológia, rajz, gyógypedagógus, ének, biológia,

szakos tanár

2.      A munkaviszony időtartama:

2020. szeptember 01- től határozott idejű, heti 40 órás, szükség esetén óraadó, részmunkaidős munkaviszony.

 

3.      A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola

 

4.      A munkakör keretében ellátandó feladatok:

A meghirdetett pedagógus munkakörre jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően. A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

 

 

 

5.      Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet;

- magyar állampolgárság;

- foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;

- teljes cselekvőképesség; 

- jogszabályban előírt szakképesítés.

 

6.      A pályázat benyújtásakor átadandó iratok, igazolások:
- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok; 
- szakmai önéletrajz; 
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kiadására irányuló kérelem benyújtásának igazolása;

- katolikus plébános ajánlása.

 

7.      A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. szeptember 01. napjától.

 

8.      A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.

 

9.      További információk: Gál Benjáminné intézményvezetőtől vagy Baráthné Éliás Tünde gazdasági vezetőtől kapható a 49/542-203 telefonszámon és a tiszi.igazgato@gmail.com,   tiszi.iskola@gmail.com  e-mail címen.

 

10.  A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton a következő címre:

Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola

            3580. Tiszaújváros, Rózsa út 12.

            Elektronikusan a következő címre: tiszi.igazgato@gmail.com,      

                                                                    tiszi.iskola@gmail.com

 

 

Tiszaújváros, 2020. június 30.           

                                                                                       Tisztelettel:                      

                                                                                                                   Gál Benjáminné

                                                                                                                   intézményvezető