Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság

Tenki iskolába 1 fő technika szakos óraadó tanárt keresnek

A tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskola

pályázatot hirdet

az alábbi munkakörök betöltésére:

- technika szakos óraadó általános iskolai tanár

A jogviszony határozott idejű megbízási jogviszony, óraadó.

- technika óraadó, heti 4 órában (1 nap)

A munkavégzés helye: Szent Imre Katolikus Általános Iskola (3359 Tenk, II. Rákóczi F. út 2.)

A munkakör keretében ellátandó feladatok:

Nevelés-oktatás a munkakörre a jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően.

A megbízási jogviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

Pályázati feltételek:

- a jogszabályban előírt szakképesítés

- büntetlen előélet

- teljes cselekvőképesség 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok 
- szakmai önéletrajz 
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- plébánosi ajánlás


A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021.01.18.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.01.15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Racsekné Csapó Csilla intézményvezető vagy Lakatosné Janovecz Bettina gazdasági vezető nyújt, a 06305137068 és a  0636470036 telefonszámokon és a tenkiskola@gmail.com  e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja: 

- Postai úton: Szent Imre Katolikus Általános Iskola (3359 Tenk, II. Rákóczi F. út 2.)

- Elektronikusan: tenkiskola@gmail.com