Ajánlattételi felhívás a 2018/2019. nevelési évben, tanévben óvoda- és iskolatej programban részt venni kívánó vállalkozások részére

Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények óvodáiban nevelt gyermekek és általános iskolai nevelésben részesülő tanulók számára a 2018/2019. nevelési évben, tanévben óvoda- és iskolatej programban részt venni kívánó vállalkozások részére

 

Iktatószám: 67/NZ-1/2018.04.25.

Tárgy:ajánlattételi felhívás iskolatej szállítására a 2018/2019. nevelési, ill. tanévben

 

Tisztelt Vállalkozók!

A Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személyeként 00001/2012-003 számon nyilvántartásba vett Egri Főegyházmegye (székhelye: 3300 Eger, Széchenyi I. u. 1. képviseli: Dr. Ternyák Csaba érsek, távolléte esetén Ficzek László általános helynök) képviseletében a földművelésügyi miniszter óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26. ) FM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alább idézett 9.-12. §-ai alapján az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények óvodáiban és általános iskoláiban nevelt gyermekek és tanulók számára 2018/2019. nevelési évben, tanévben történő iskolatej szállítására az alábbi

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁST

 

tesszük közzé az Egri Főegyházmegye www.eger.egyhazmegye.hu honlapjának közlemények rovatában.

 

A program során szállítandó termékek köre:

 

1.      2 dl-es, 2,8 %-os, poharas tej („I/a. teljes/félzsíros tej” kategória)

2.      2 dl-es, 2,0 %-os, poharas kakaós tej („I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej” kategória)

3.      2 dl-es, 2,0 %-os, poharas csokoládés tej („I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej” kategória)

4.      150 g-os natúr joghurt vagy kefir („I/c. natúr joghurt és natúr kefir” kategória)

5.      125 g-os, ízesített gyümölcsjoghurt („I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt” kategória)

6.      50 g/adag ömlesztett sajt („III. ömlesztett sajt” kategória)

 

Egyéb feltételek:

 

1.      Ajánlattevőnek vállalnia kell az előfinanszírozást és az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátását.

 

2.      Ajánlattevőnek biztosítania kell a napi szállítást. Ahol ez nem megoldható, ott a termékek hűtésére szolgáló hűtőszekrényt.

 

3.      Az ajánlatban minden olyan adatot meg kell adni, mely alapján az ajánlat a Rendelet 10. § (4) és (5) bekezdésében foglaltak szerint értékelhető lesz.

 

Adminisztratív információk:

 

-          Az ajánlattételi felhívás közzététele:

 

Egri Főegyházmegye www.eger.egyhazmegye.hu című honlapjának közlemények rovatában 2018. április 26. és 2018. május 12. között.

 

-          Az ajánlatot a Rendelet 10. § (9) bekezdésének megfelelő formában kell benyújtani zárt borítékban az Egri Főegyházmegye 3300 Eger, Széchenyi u. 1. címre.

 

-          Az ajánlatok beérkezésének határideje:

2018. május 12.

 

-          Az ajánlatok bontásának nyilvános időpontja:

2018. május 14. (hétfő) 15.00 óra

 

-          Az ajánlatok nyilvános bontásának helyszíne:

Egri Főegyházmegye

3300 Eger, Kossuth L. u. 4. 

 

-          Az ajánlatok nyilvános bontására minden ajánlattevőt ezúton meghívunk.

 

-          Az ajánlattételre vonatkozó további szabályokat a Rendelet és különösen annak 9-11. §-ai tartalmazzák. 

 

21/2017. (IV. 26.) FM rendelet az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról

 

„8. A szállító kiválasztása, a szállítási szerződés megkötése, jóváhagyása

 

9. § (1) A szállítási szerződést egy teljes tanév vonatkozásában kell kötni.

(2) A fenntartó és a szállító által egy okiratba foglalt szállítási szerződés több, ugyanazon fenntartóhoz tartozó, programba bevonni kívánt nevelési-oktatási intézményre is vonatkozhat.

(3) Egy nevelési-oktatási intézményre vonatkozóan egy tanév vonatkozásában kizárólag egy szállítóval, egyetlen szállítási szerződés köthető.

(4) A (3) bekezdéstől eltérően, abban az esetben, ha az intézményhez a székhelyén kívüli más településen működő feladatellátási hely tartozik, és a tagintézmény ellátását az intézményt ellátó szállító nem vállalja, az érintett tagintézményre vonatkozó szállítási szerződést a fenntartó másik szállítóval is megkötheti.

 

10. § (1) A fenntartónak az adott tanév kezdetét megelőző év május 5-éig előzetes ajánlattételi kiírást kell közzétennie, amelyben meg kell jelölnie az ellátandó intézményeket és azok adatait, és rögzítenie kell intézményenként a programban kiosztandó termékek körét. A szállító az ajánlatát legkésőbb az adott tanév kezdetét megelőző május 12-éig beérkezőleg köteles megküldeni. A szállító egy adott intézmény vonatkozásában csak azon termékeket szerepeltetheti az ajánlatában, amelyeket az ajánlati kiírásban az adott intézmény kapcsán a fenntartó előír.

(2) Ha egy adott nevelési-oktatási intézményben tanuló kedvezményezettek támogatott termékkel való ellátására több szállító tesz ajánlatot, akkor a szállítókat rangsorolni kell.

(3) Ha egy nevelési-oktatási intézmény ellátására több szállító tesz ajánlatot, akkor az adott határidőn túl beérkezett ajánlatokat a fenntartó a kiválasztási eljárás során nem veheti figyelembe.

(4) A szállítók rangsorolását az alábbi többletpontok szerint kell elvégezni:

a) annak a szállítónak az ajánlatára, amely a NÉBIH által engedélyezett tejipari feldolgozó üzemmel vagy tejtermelést folytató tenyészettel rendelkezik, vagy amelynek tulajdonosi körét vagy üzletrészét legalább 80% tulajdoni hányaddal tejfeldolgozó üzemmel vagy tejtermelést folytató tenyészettel rendelkező gazdasági szervezet vagy magánszemély birtokolja, 9 pont adható;

b) annak a szállítónak az ajánlatára, amely a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet értelmében kistermelő, vagy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a alapján mikro-, kis- és középvállalkozás, 9 pont adható;

c) ha az ajánlattételi kiírásban az egyes intézmények kapcsán a fenntartó a rögzített termékkörből kettőnél több termék szállítását írja elő, akkor a beérkezett ajánlatokban az egy ellátási hét viszonylatában a legnagyobb termékvariációt biztosító feldolgozó vagy feldolgozók részére 7 pont adható;

d) annak a feldolgozónak az ajánlatára, amelyben a feldolgozó a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint meghatározott újrafelhasználható csomagolóanyag alkalmazását vállalja, 7 pont adható;

e) ha a szállító vállalja az előfinanszírozást, akkor részére 8 pont adható;

f) annak a feldolgozónak az ajánlatára, amelyben a feldolgozó a keletkező hulladékok szelektív gyűjtésének megvalósítását vállalja, 5 pont adható.

(5) A (4) bekezdés c) pontja szerint vállalt termékek esetében az egyes termékek ára tekintetében az alábbi pontrendszer alkalmazandó:

a) „I/a. teljes/félzsíros tej” esetében a 15. § (2) és (3) bekezdés a) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 3%-onkénti csökkenése esetén 1,5-1,5 pont, de legfeljebb 15 pont,

b) „I/a. zsírszegény tej” esetében a 15. § (2) és (3) bekezdés b) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 8%-onkénti csökkenése esetén 1,5-1,5 pont, de legfeljebb 15 pont,

c) „I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej” esetében a 15. § (2) és (3) bekezdés a) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 3%-onkénti csökkenése esetén 2,5-2,5 pont, de legfeljebb 25 pont,

d) „I/b. zsírszegény ízesített tej” esetében a 15. § (2) és (3) bekezdés b) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 8%-onkénti csökkenése esetén 2-2 pont, de legfeljebb 20 pont,

e) „I/c. natúr joghurt” és „I/c. natúr kefir” esetében a 15. § (2) és (3) bekezdés c) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 10%-onkénti csökkenése esetén 1,5-1,5 pont, de legfeljebb 8 pont,

f) „I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt” esetében a 15. § (2) és (3) bekezdés d) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 10%-onkénti csökkenése esetén 2-2 pont, de legfeljebb 8 pont,

g) „II. gyümölcsdarabos joghurt” esetében a 15. § (2) és (3) bekezdés e) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 10%-onkénti csökkenése esetén 2,5-2,5 pont, de legfeljebb 10 pont,

h) „III. ömlesztett sajt” esetében a 15. § (2) és (3) bekezdés f) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 10%-onkénti csökkenése esetén 2,5-2,5 pont, de legfeljebb 10 pont.

(6) Többletpont nem adható az olyan, az adott intézmény kapcsán a szállítói ajánlatban szereplő termék után, amely termék az adott intézmény esetében nem szerepel a fenntartó által közzétett ajánlattételi kiírásban.

(7) A szállítónak a 6. mellékletben meghatározott promóciós intézkedések közül legalább két intézkedést vállalnia kell. Minden további vállalás esetén 0,5 pont adható.

(8) A (4), (5) és (7) bekezdésben meghatározott és az ajánlatban rögzített vállalások (a továbbiakban együtt: vállalások) pontszámát nem lehet csökkenteni.

(9) Az ajánlatokat zárt borítékban, egy eredeti példányban, papír alapon, az ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátva, valamint elektronikus adathordozón kell megküldeni a fenntartó részére. Az ajánlatok bontásának minden év május 17-éig kell megtörténnie, amelyre az ajánlattevőket meg kell hívni. Az ajánlatok bontásáról bontási jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a jelenlevők aláírásával el kell látni. A jegyzőkönyv másolatát harminc napon belül elektronikus úton meg kell küldeni a miniszter részére.

(10) A rangsorolás alapján a legtöbb pontszámot elért szállítóval kell a fenntartónak a szállítási szerződést megkötnie. A vállalások érvényesülését a szállítási szerződésben is rögzíteni kell. A kialakított rangsort a fenntartónak a döntést követő harminc napon belül a hivatalos honlapján közzé kell tennie és ezzel egyidejűleg a 10. melléklet szerinti formátumban, elektronikus úton meg kell küldenie miniszter részére.

(11) Ha a vállalások a program lebonyolítása során nem teljesülnek, az intézmény és a szállító erről jegyzőkönyvet állít ki, amelyet megküld a miniszternek. A felek a jegyzőkönyvben kötelesek egyértelműen megjelölni, hogy melyik fél miatt nem valósultak meg a vállalások. Ha a vállalások a szállító mulasztása miatt nem valósultak meg, a következő évi ajánlattételi felhívás során a fenntartó nem köteles figyelembe venni a szállító ajánlatát. Ha a következő tanévi ajánlattételi felhívás során a szállító az egyetlen ajánlattevő, úgy a fenntartó a következő tanévre más szállítóval is köthet szerződést.

(12) A vállalások - különösen a promóciós intézkedések - megvalósulását a miniszter is jogosult helyszíni és adminisztratív ellenőrzés keretében ellenőrizni.

 

11. § (1) A támogatás igénylésének feltétele, hogy a szállítási szerződés legalább az alábbi elemeket tartalmazza:

a) felek azonosító adatai (név, cím, adóazonosító jel, vállalkozás esetén székhely, cégjegyzékszám, adószám),

b) a felek képviselőinek azonosító adatai (név, cím),

c) a kapcsolattartó adatai és elérhetőségei (név, cím, telefonszám, faxszám, e-mail-cím),

d) a fenntartó - Oktatási Hivatal által kiadott - azonosítója,

e) az ellátott intézmények adatai (név, székhely megyéje, címe, OM azonosító szám),

f) a kérelmező (előfinanszírozó) megnevezése,

g) a szállítani tervezett termékek termékkategóriánkénti adatainak kimutatása [termék megnevezése, termékkategória megnevezése, termék kiszerelése, tanév során összességében szállítani tervezett mennyisége, a NÉBIH által engedélyezett saját üzemből szállított termék mennyisége (liter/kg), a NÉBIH által engedélyezett másik üzemben bérgyártott termék mennyisége (liter/kg), a NÉBIH által engedélyezett üzemből származó és más módon beszerzett termék mennyisége (liter/kg), továbbá a saját, a bérgyártó és az egyéb módon bevont üzem vagy üzemek neve, működési engedélyszáma],

h) a tanév megjelölése,

i) feladatellátási helyenként az átvevő feladatellátási hely neve, OM azonosítója, az Oktatási Hivatal nyilvántartása szerinti feladatellátási hely kódja, pontos címe, megyéje, települése,

j) feladatellátási helyenként az ellátott kedvezményezettek száma kedvezményezett típusonként,

k) feladatellátási helyenként az adott tanév tanítási napjainak száma, a kiosztási napok száma, valamint a kiosztási napok megjelölése,

l) feladatellátási helyenként a szállítások és a kiosztás tervezett ütemezése, gyakorisága,

m) feladatellátási helyenként a szállítandó termékek megnevezése, az adott termékek kategóriájának megjelölése, a szállítani tervezett termékek mennyisége (kg vagy liter), a kg-ra vagy literre vetített bruttó ára, termékek kiszerelési módja és a kiszerelési mód szerinti egységnyi mennyisége,

n) a megrendelés és annak módosításának menete és teljesítése,

o) a minőségi kifogás kezelésének módja,

p) a számlázási és fizetési feltételek [számlázás ütemezése (hetente/havonta/időszakonként), számla kötelező adattartalmának rögzítése, pénzügyi teljesítés támogatási konstrukcióból eredő speciális menete],

q) a promóciós intézkedések adatai [felelős megnevezése, kiterjedésének és elérhetőségének meghatározása, tervezett költsége, megvalósítás időszaka, ha helyi kiterjedésű, az érintett intézmények adatainak rögzítése is (OM azonosító, feladatellátási hely kód, részt vevő kedvezményezettek létszáma)],

r) a felek általános szerződési és a támogatás igénybevételének feltételeként a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendeletben és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott kötelezettségei,

s) az iratmegőrzési hely meghatározása.

(2) A fenti kötelező adatokat is tartalmazó szállítási szerződés mintát a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A szállítási szerződésben a kedvezményezettek számát az ellátni kívánt intézmények alapító okiratában megjelölt keretlétszám figyelembevételével, vagy amennyiben a szerződés megkötésének pillanatában az intézménybe beiratkozott tanulók száma a keretlétszámnál kevesebb, úgy a nevelési-oktatási intézménybe a szállítási szerződés megkötését követő tanév első évfolyamára beíratott tanulóknak, valamint a szállítási szerződés megkötésének tanévében az első és az utolsó előtti évfolyamra járó tanulóknak a szállítási szerződés megkötésekor fennálló számának alapulvételével kell meghatározni.

(4) A 11. § (1) bekezdés j) pontjában megjelölt és a (3) bekezdés szerint becsült, feladatellátási helyenkénti és kedvezményezett típusonkénti létszámok nem haladhatják meg az Oktatási Hivatal nyilvántartásában az adott feladatellátási hely kapcsán szereplő keretlétszámot. A keretlétszám feletti létszámra jutó termékmennyiséget a Kincstár a 12. § (5) bekezdése szerinti döntésében köteles elutasítani.

(5) Ha a szállító nem rendelkezik a szállított termék vonatkozásában saját, illetve a megrendelések teljesítését teljes mértékben lehetővé tevő saját tejfeldolgozó üzemmel, a kérelmezőnek azt a szerződést, amelyet a szállító egy, a NÉBIH által engedélyezett üzemmel a tejtermék előállítása tárgyában kötött, a szállítási szerződéssel együtt - a 12. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben - csatolnia kell a szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelméhez.

(6) A kiszállított termékek mennyiségét a szállító saját üzemében előállított, illetve a NÉBIH által engedélyezett üzem által gyártott és egyéb módon beszerzett, továbbá az (5) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezettel kötött szerződésben szereplő termékmennyiségnek le kell fednie. Ha az e bekezdésben foglalt feltétel nem teljesül, a kiszállított termékek után támogatás nem nyújtható.

(7) A szállítási szerződésnek a kérelmező személyére vonatkozó eleme nem módosítható.

 

12. § (1) A kérelmező köteles a szállítási szerződések jóváhagyása iránti kérelmét, a már megkötött szállítási szerződéseit és az e rendelet szerint csatolandó egyéb dokumentumokat legkésőbb az adott tanév kezdetét megelőző május 5. és május 31. között a 7. §-ban foglaltak szerint megküldeni a Kincstár részére. A benyújtási határidő jogvesztő.

(2) A Kincstár a megkötött szállítási szerződésekkel kapcsolatos, várható költségvetési forrásigényről elektronikus úton minden év június 15-éig tájékoztató adatot küld a miniszter részére. A kérelmező a szállítási szerződések jóváhagyására tanévenként egy kérelmet nyújthat be.

(3) A szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelemben fel nem tüntetett vagy a kérelemhez a benyújtási határidő lejártáig nem csatolt szállítási szerződésben vagy szerződésekben foglalt termékmennyiséget a Kincstár nem veszi figyelembe.

(4) A Kincstár a szállítási szerződések jóváhagyása iránti kérelem tárgyában legkésőbb az adott tanév kezdetét megelőző év július 31-éig döntést hoz.

(5) A Kincstár a szállítási szerződések jóváhagyásakor jóváhagyja a kérelmező által a teljes tanévre vonatkozóan igényelhető támogatás felső határát, valamint a szerződő partnerenként és összevont termékkategóriánként szállítható termékmennyiségeket. A kérelmező köteles a részére az egyes összevont termékkategóriákra jóváhagyott mennyiségekről a szerződéses partnereit tájékoztatni.

(6) A támogatás felső korlátját a szállítási szerződésben jóváhagyott összevont termékkategóriák szerinti mennyiségek, valamint a kérelmező számára a teljes tanévre vonatkozóan jóváhagyott támogatás felső határa képezik. A Kincstár a szállítani tervezett összevont termékkategóriák szerinti mennyiségeket egy adott szállító és fenntartó viszonylatában hagyja jóvá.

(7) Az (1) bekezdésben meghatározott határidőt követően új feladatellátási helyek bevonására, továbbá a szállító és fenntartó viszonylatában az összevont termékkategóriánként jóváhagyott mennyiségek módosítására nincs lehetőség.

(8) A kérelmező jogosult - a szerződő partnerével történő közös megegyezés alapján - az azonos fenntartóhoz tartozó nevelési-oktatási intézmények között azonos összevont termékkategórián belül termékmennyiséget átcsoportosítani. Termékmennyiség átcsoportosítására kizárólag a szállítási szerződésben a fogadó intézményre vonatkozóan jóváhagyott összevont termékkategóriák tekintetében kerülhet sor. A kiosztott termékmennyiség nem haladhatja meg a szállítási szerződések jóváhagyására vonatkozó döntésben a kérelmező és szerződő partnere vonatkozásában az egyes összevont termékkategóriákra jóváhagyott teljes tanévi mennyiséget. Az összevont termékkategóriák mennyiségi kereteinek vizsgálatakor a Kincstár a kifizetési kérelmek alapján jóváhagyott mennyiségeket veszi figyelembe.

(9) A kérelmező minden egyes szállítási időszakra vonatkozó kifizetési kérelemben köteles jelezni a jóváhagyott szállítási szerződéseit érintő, adott tanévi OM azonosító-változást, intézmény-összevonást, megszűnést, átalakítást, fenntartói jog átadást és fenntartói jog átalakulást. Fenntartói jog átadás és átalakulás esetében a kifizetési kérelemhez mellékelni kell az új fenntartó képviselője által aláírt, 11. melléklet szerinti mintának megfelelő adattartalmú nyilatkozatot. A változást igazoló dokumentumokat kizárólag a változást követő első kifizetési kérelemhez kell mellékelni. Az intézmény fenntartója a szállítót köteles a fenti változásokról értesíteni.

(10) A program keretében a szállításokat csak a Kincstár által közölt döntés birtokában lehet megkezdeni. Nem fizethető támogatás azon termékmennyiségek után, amelyeket a Kincstár nem hagyott jóvá.

(11) Ha a termék átvételekor az átvétel helyén az átvételért felelős személy szemrevételezéssel megállapítja, hogy a termék minősége nem felel meg a 2. mellékletben előírtaknak, köteles azt a szállító felé jelezni, és a szállító köteles a szállítási szerződésben meghatározott időn belül a kifogásolt terméket kicserélni. Abban az esetben, ha a szállító a fenti kötelezettségének nem tesz a szállítási szerződésben meghatározott időn belül eleget, az átvételért felelős személy köteles a minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni, és azt a szállító képviselőjével aláíratni, valamint a jegyzőkönyv másolatát a szállító részére átadni. A szállító köteles együttműködni a nevelési-oktatási intézménnyel és fenntartójával vagy annak képviselőjével a minőségi kifogás jegyzőkönyvezése során. A minőségi kifogásról a fenntartó köteles a Kincstárt értesíteni, és az értesítéshez a jegyzőkönyv másolatát mellékelni.

(12) A nevelési-oktatási intézmény a támogatott termék tanulók részére történő kiosztását a közétkeztetés időpontjaitól eltérő időpontban végzi el.

 

I.) Az óvoda- és iskolatej program keretében ellátandó intézmények alábbi adatai az intézmény székhelyének kezdőbetűje szerinti abc-sorrendben:

 

-          Az intézmény neve:

-          Az intézmény címe:

-          Az intézmény OM azonosítója:

-          A feladatellátási hely azonosítója:

-          Az ellátott általános iskolai tanulók száma:

-          Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:

-          Az ellátott óvodások száma:

-          Az ellátott SNI óvodások száma:

-          Az ellátott összes kedvezményezett száma:

 

1. Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskola és Sportiskola
3292 Adács, II. Rákóczi Ferenc utca 20-24.
Az intézmény OM azonosítója: 201678

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 147

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 9

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:156


2. Apáczai Csere János Katolikus Általános Iskola

3032 Apc, Fő út 48.
Az intézmény OM azonosítója: 201717

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:165

Az ellátott SNI1 általános iskolai tanulók száma:9

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:174


3. Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola
3347 Balaton, Kossuth Lajos út 80.
Az intézmény OM azonosítója: 031494

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 145

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 4

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 149

 

3344 Mikófalva, II. Rákóczi Ferenc út 6.
A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 20

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 20

 

Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Borsodszentgyörgyi Tagiskolája
3623 Borsodszentgyörgy, Szentgyörgy út 95-97.
A feladatellátási hely azonosítója: 3

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 164

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 4

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 168


4. Szent Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3654 Bánréve, Kossuth Lajos u. 22.
Az intézmény OM azonosítója: 029149

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 241

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 14

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 255

 

Szent Mihály Katolikus Általános Iskola – Serényfalvai Katolikus Általános Iskola Tagiskolája
3729 Serényfalva, Kossuth Lajos u. 74.
A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 66

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 66

 

Szent Mihály Katolikus Általános Iskola Szent Ágnes Tagóvodája

3654 Bánréve, Kossuth Lajos u. 22/B.
A feladatellátási hely azonosítója: 3

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:

Az ellátott óvodások száma:58

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 58


5. Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda
3300 Eger, Deák Ferenc u. 45.
Az intézmény OM azonosítója: 031455

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 430

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 6

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 436

 

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda
3300 Eger, Kossuth Lajos út 8.

Az intézmény OM azonosítója: 031455

A feladatellátási hely azonosítója: 3

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 323

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 323

 

Szent Imre Általános Iskola és Óvoda Jó Pásztor Tagóvodája
3300 Eger, Cifrakapu tér 4.
A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma: 58

Bölcsődés korúak száma: 18

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 76


6. Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
3860 Encs, Petőfi Sándor út 18.
Az intézmény OM azonosítója: 201784

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 420

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 17

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 437


7. Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola
3651 Felsőzsolca, Szent István u. 2.
Az intézmény OM azonosítója: 201722

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:216

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:6

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:222


8. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola
3390 Füzesabony, Kossuth Lajos út 1-3.
Az intézmény OM azonosítója:202814

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:289

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:15

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:304


9. Maria Immaculata Katolikus Óvoda
3578 Girincs, Petőfi Sándor utca 1/B.
Az intézmény OM azonosítója:203124

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma:54

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:54


10. II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda
3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 2.
Az intézmény OM azonosítója:201534

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:416

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:14

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 430

 

Rákóczi Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda – Szent Erzsébet Római Katolikus Tagóvodája
3200 Gyöngyös, Országút út 1-3.
A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma: 52

Az ellátott SNI óvodások száma: 1

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 53


11. Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
3231 Gyöngyössolymos, Jókai Mór u. 2.
Az intézmény OM azonosítója:031539

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:200

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:2

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 202


12. Szent Anna Katolikus Általános Iskola
3626 Hangony, Rákóczi Ferenc út 136.
Az intézmény OM azonosítója:029156

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:139

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:4

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 143


13. Mátyás Király Katolikus Általános Iskola
3563 Hernádkak, Petőfi Sándor u. 16.
Az intézmény OM azonosítója:029121

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:99

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:14

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 113


14. Szent Gellért Katolikus Általános Iskola
3360 Heves, József Attila u. 18.
Az intézmény OM azonosítója:202748

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:226

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 9

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 235

 

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Boconádi Tagiskolája
3368 Boconád, Szabadság tér 7.
A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:108

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:8

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:116

 

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Pélyi Petőfi Sándor Tagiskolája
3381 Pély, Fő utca 138. szám alatti feladatellátási helye

A feladatellátási hely azonosítója: 3

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:141

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 5

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 146

 

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Pélyi Petőfi Sándor Tagiskolája
3382 Tarnaszentmiklós, Fő u. 15. szám alatti feladatellátási helye

A feladatellátási hely azonosítója: 4

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:33

 Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 2

Az ellátott óvodások száma:

Az ellátott SNI óvodások száma:

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 35


15. Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi Ferenc út 1.
Az intézmény OM azonosítója:201711

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:231

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:18

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:249

 

Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 78.

Az intézmény OM azonosítója:201711

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:69

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:1

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:70


16. Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kollégium
5130 Jászapáti, Vasút út 2.
Az intézmény OM azonosítója:201762

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

 Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:0


17. Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola
5130 Jászapáti, Damjanich János út 2.

Az intézmény OM azonosítója:201684

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 121

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:5

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 126

 

Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola
5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 33.

Az intézmény OM azonosítója:201684

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 74

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:1

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 75

 


18. Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola, Középiskola és Kollégium
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 5.
Az intézmény OM azonosítója:035844

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:572

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:12

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:584

 

Jászberényi Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Középiskola, Angyalkert Óvoda Tagintézménye
5100 Jászberény, Jásztelki út 22.
A feladatellátási hely azonosítója: 3

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma:106

Az ellátott SNI óvodások száma:1

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 107


19. IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
5126 Jászfényszaru, Szabadság út 32. Telefon: 57/424-203
Az intézmény OM azonosítója:035928

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:274

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:14

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:288

 

5126 Jászfényszaru, Szabadság út 2. Telefon: 57/424-204
A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:158

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:7

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:165


20. Gönczy Pál Katolikus Általános Iskola
3281 Karácsond, Szent István út 40.

Az intézmény OM azonosítója:200450

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:183

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:8

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:191


21. Györffy István Katolikus Általános Iskola
5300 Karcag, József Attila u. 1.
Az intézmény OM azonosítója:203114

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:273

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:14

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:287

Györffy István Katolikus Általános Iskola
5300 Karcag, Kossuth tér 4

Az intézmény OM azonosítója:203114

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:118

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:2

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:120


22. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola
3350 Kál, Rózsa út 8.
Az intézmény OM azonosítója:031585

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:224

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:6

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:230

 

Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola
3350 Kál, Rózsa út 13-15.
Az intézmény OM azonosítója:031585

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:73

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:5

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:78

 


23. Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda és Bölcsőde
5331 Kenderes, Szent Imre út 36.
Az intézmény OM azonosítója:035938

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:110

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:2

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:112

 

Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda és Bölcsőde
5331 Kenderes, Szent István út 40.
Az intézmény OM azonosítója:035938

A feladatellátási hely azonosítója: 3

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:128

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:8

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:136

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda Liliom Tagóvodája

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma:138

Az ellátott SNI óvodások száma:3

Az ellátott összes kedvezményezett száma:141


24. Szent István Katolikus Általános Iskola
3400 Mezőkövesd, Jezsuiták tere 3.
Az intézmény OM azonosítója:028895

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:399

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:15

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 414


25. Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola
3421 Mezőnyárád, Szent István király út 75.

Az intézmény OM azonosítója: 203178

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:118

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 118


26. Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola
3535 Miskolc, Móra Ferenc u. 1/A.
Az intézmény OM azonosítója: 201761

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:288

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 9

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:297


27. Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium
3525 Miskolc, Városház tér 6.
Az intézmény OM azonosítója: 028992

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 0


28. Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3508 Miskolc, Szeretet utca 5.
Az intézmény OM azonosítója: 201794

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:220

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:8

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:228

 

Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Hejőcsabai Tagóvodája
3508 Miskolc, Mész u. 3.
A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma:80

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 80


29. Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3532 Miskolc, Fadrusz János u. 3-8.
Az intézmény OM azonosítója:200298

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:390

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:13

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:403

 

Szent Imre Általános Iskola és Óvoda Kisboldogasszony Tagóvodája
3535 Miskolc, Puskás Tivadar u. 5.
A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma:88

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 88

 

Szent Imre Általános Iskola és Óvoda Szent Anna Tagóvodája
3532 Miskolc, Brigád u. 2/A.
A feladatellátási hely azonosítója: 3

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma:104

Az ellátott SNI óvodások száma:1

Az ellátott összes kedvezményezett száma:105


30. Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3530 Miskolc, Mádai Lajos u. 2.
Az intézmény OM azonosítója:201516

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:426

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:14

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:440

 

Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda Weöres Sándor Tagóvodája
3530 Miskolc, Vörösmarty Mihály u. 26.
A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma: 60

Az ellátott SNI óvodások száma:1

Az ellátott összes kedvezményezett száma:61


31. Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda
5065 Nagykörű, Rákóczi út 22-24.
Az intézmény OM azonosítója:201781

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 141

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:2

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:143

 

Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda Cseresznyevirág Katolikus Tagóvodája
5065 Nagykörű, Május 1. út 7.
A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma: 59

Bölcsődés korúak száma: 4

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 63

 

Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Tagiskolája
5062 Kőtelek, Zrínyi út 3.
A feladatellátási hely azonosítója: 3

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:129

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:5

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 134

 

Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda Szent Kinga Katolikus Tagóvodája
5062 Kőtelek, Zrínyi út 10-12.

A feladatellátási hely azonosítója: 4

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma:80

Bölcsődés korúak száma: 3

Az ellátott SNI óvodások száma:1

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 84


32. II. János Pál Katolikus Általános Iskola
3600 Ózd, Bem József u. 8.
Az intézmény OM azonosítója:201525

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 320

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 11

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:331

 

II. János Pál Katolikus Általános Iskola
3600 Ózd, Bem József u. 12.
Az intézmény OM azonosítója:201525

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 35

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 2

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:37


33. Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
3572 Sajólád, Dózsa György út. 74.
Az intézmény OM azonosítója: 029139

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:281

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:18

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 299

 

Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szent István Tagiskolája
3573 Sajópetri, Szabadság út 5.
A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:41

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 41


34. Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola
3950 Sárospatak, Bartók Béla út 2.
Az intézmény OM azonosítója:201597

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:315

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:20

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 335


35. V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola, Óvoda
3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy Ferenc u. 12.
Az intézmény OM azonosítója:201594

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:0

 

V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium, Általános Iskola
Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola Tagintézménye

3980 Sátoraljaújhely, József Attila u. 1.
A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:232

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:8

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 240

 

V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda Árpád-házi Szent Margit Tagóvodája
3980 Sátoraljaújhely, Esze Tamás u. 79.
A feladatellátási hely azonosítója: 3

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma:101

Az ellátott SNI óvodások száma:1

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 102


36. Bolyai János Katolikus Általános Iskola
3900 Szerencs, Rákóczi u. 100.
Az intézmény OM azonosítója: 201726

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:438

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:25

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:463


37. Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola
3800 Szikszó, Miskolci út 9.
Az intézmény OM azonosítója:203175

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:325

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:7

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 332


38. Szent Imre Katolikus Általános Iskola
3359 Tenk, II. Rákóczi Ferenc utca 2.
Az intézmény OM azonosítója:202813

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:133

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:9

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 142

 

Szent Imre Katolikus Általános Iskola
3359 Tenk, II. Rákóczi Ferenc utca 11.
Az intézmény OM azonosítója:202813

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:18

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 18

 


39. Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda
5350 Tiszafüred, Fő u. 26.
Az intézmény OM azonosítója:201556

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:459

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:36

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:495

 

Szent Imre Katolikus Általános Iskola Háromkirályok Tagóvodája
5350 Tiszafüred, Szőlősi út 1.
A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma:108

Az ellátott SNI óvodások száma:6

Az ellátott összes kedvezményezett száma:114


40. Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
3580 Tiszaújváros, Rózsa út 12.
Az intézmény OM azonosítója:202730

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:310

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:6

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:316


41. Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda
5200 Törökszentmiklós, Almásy u. 1.
Az intézmény OM azonosítója: 201573

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:0

 

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szent Kristóf Katolikus Tagóvodája
5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 167.
A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma:63

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:63

 

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Pánthy Endre Katolikus Általános Iskola Tagintézménye
5200 Törökszentmiklós, Petőfi Sándor utca 52.
A feladatellátási hely azonosítója: 3

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 227

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:7

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 234

 

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Pánthy Endre Katolikus Általános Iskola Tagintézménye
5200 Törökszentmiklós, Bacsó B. út 2/a.
A feladatellátási hely azonosítója: 4

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 20

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:1

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 21


42. Vámosgyörki Visontai Kovách László Katolikus Általános Iskola
3291 Vámosgyörk, Kossuth Lajos út 6.
Az intézmény OM azonosítója: 031550

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 134

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:8

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 142


43. Szent II. János Pál Katolikus Általános Iskola
3577 Köröm, Kossuth L. u. 44.
Az intézmény OM azonosítója: 029145

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 195

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 25

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 220


Eger, 2018. április 25.

 

Egri Főegyházmegye

 

 ………………………………………..

Ficzek László

általános helynök