Ajánlattételi felhívás a 2019/2020. nevelési évben, tanévben óvoda- és iskolatej programban részt venni kívánó vállalkozások részére

 Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények óvodáiban nevelt gyermekek és általános iskolai nevelésben részesülő tanulók számára a 2019/2020. nevelési évben, tanévben óvoda- és iskolatej programban részt venni kívánó vállalkozások részére

 

Iktatószám: 67/NZ-1/2019.05.05.

Tárgy: ajánlattételi felhívás iskolatej szállítására

 

Tisztelt Vállalkozók!

A Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személyeként 00001/2012-003 számon nyilvántartásba vett Egri Főegyházmegye (székhelye: 3300 Eger, Széchenyi I. u. 1. képviseli: Dr. Ternyák Csaba érsek, távolléte esetén Ficzek László általános helynök) képviseletében a földművelésügyi miniszter óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26. ) FM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alább idézett 9.-12. §-ai alapján az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények óvodáiban és általános iskoláiban nevelt gyermekek és tanulók számára 2019/2020. nevelési évben, tanévben történő iskolatej szállítására az alábbi

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁST

 

tesszük közzé az Egri Főegyházmegye www.eger.egyhazmegye.hu honlapjának közlemények rovatában.

 

A program során szállítandó termékek köre:

 

R.  „4. § a) „I/a. teljes/félzsíros tej”: a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) VII. melléklet IV. rész III. szakasza szerinti teljes tej, illetve 2,8% (m/m) zsírtartalmú tej, valamint laktóz intoleranciában szenvedő gyermekek részére az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet IV. rész III. szakasza szerinti fogyasztói tej azzal a feltétellel, hogy a tejtermék laktóztartalma a fogyasztásra kész állapotban kevesebb, mint 0,1 g/100 g, és megfelel a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételnek;

 

c) „I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej”: a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet (a továbbiakban: MÉ) 13. melléklet B. rész 1.1.1. pontja szerinti ízesített tejkészítmények azzal a feltétellel, hogy az ízesített késztermékben - az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (5) bekezdésének megfelelően a tejhányad legalább 90% (m/m) és az 1.3. pontja szerinti zsíros vagy félzsíros kategóriába esik, valamint laktóz intoleranciában szenvedő gyermekek részére az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet IV. rész III. szakasza szerinti fogyasztói tej azzal a feltétellel, hogy a tejtermék laktóztartalma a fogyasztásra kész állapotban kevesebb mint 0,1 g/100 g, és megfelel a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételnek;

 

e) „I/c. natúr joghurt” és „I/c. natúr kefir”: a MÉ 13. melléklet B. rész 2.1.1. pont a) és b) alpontjában meghatározott élőflórás savanyú natúr tejkészítmény (natúr joghurt és kefir), amely - az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (5) bekezdésének megfelelően - 100 tömegszázalékban tartalmaz tejet, és megfelel a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételnek;

 

f) „I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt”: a MÉ 13. melléklet B. rész 2.1.2. pontjában meghatározott élőflórás savanyú tejkészítmény, amely gyümölcslével vagy egyéb ízesítőanyaggal ízesített, és - az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (5) bekezdésének megfelelően - legalább 90 tömegszázalékban tartalmaz tejet, valamint megfelel a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételnek;

 

g) „II. gyümölcsdarabos joghurt”: a MÉ 13. melléklet B. rész 2.1.2. pontjában meghatározott élőflórás savanyú tejkészítmény, amely gyümölccsel ízesített, és - az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (5) bekezdésének megfelelően - 75 tömegszázalékban tartalmaz tejet, és megfelel a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételnek;

 

h) „III. ömlesztett sajt”: a MÉ 13. melléklet B. rész 7.1.1. vagy 7.1.2. pontjában meghatározott, nem ízesített ömlesztett sajtok, amelyek legfeljebb 10 tömegszázalékban tartalmaznak tejidegen összetevőt, és megfelelnek a MÉ 13. melléklet B. rész 7.3. pontja szerinti félzsíros vagy zsíros kategóriának, valamint a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikk (3) bekezdésében foglalt feltételnek.

 

Egyéb feltételek:

 

1.      Ajánlattevőnek vállalnia kell az előfinanszírozást és az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátását.

 

2.      Ajánlattevőnek biztosítania kell a napi szállítást. Ahol ez nem megoldható, ott a termékek hűtésére szolgáló hűtőszekrényt.

 

3.      Az ajánlatban minden olyan adatot meg kell adni, mely alapján az ajánlat a Rendelet 10. § (4) és (5) bekezdésében foglaltak szerint értékelhető lesz.

 

Adminisztratív információk:

 

-          Az ajánlattételi felhívás közzététele:

 

Egri Főegyházmegye www.eger.egyhazmegye.hu című honlapjának közlemények rovatában 2019. május 5. és 2019. május 12. között.

 

-          Az ajánlatot a Rendelet 10. § (9) bekezdésének megfelelő formában kell benyújtani zárt borítékban az Egri Főegyházmegye 3300 Eger, Kossuth L. u. 4. címre.

 

-          Az ajánlatok beérkezésének határideje:

2019. május 10. (péntek) 16.00 óra

 

-          Az ajánlatok bontásának nyilvános időpontja:

2019. május 14. (kedd) 15.00 óra

 

-          Az ajánlatok nyilvános bontásának helyszíne:

Egri Főegyházmegye Oktatási Osztálya

3300 Eger, Kossuth L. u. 4. 

 

-          Az ajánlatok nyilvános bontására minden ajánlattevőt ezúton meghívunk.

 

-          Az ajánlattételre vonatkozó további szabályokat a Rendelet és különösen annak 9-12. §-ai tartalmazzák. 

 

21/2017. (IV. 26.) FM rendelet az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról

(Részlet a jogszabály 2019. 05. 05-én hatályos szövegéből)

 

„8. A szállító kiválasztása, a szállítási szerződés megkötése, jóváhagyása

 

9. § (1) A szállítási szerződést egy teljes tanév vonatkozásában kell kötni.

(1a) *  A 12. § (2a) bekezdése szerinti esetben az előzetes jóváhagyással rendelkező szállítóval az új szerződést egy teljes tanévnél rövidebb időszakra vonatkozóan is meg lehet kötni.

(2) A fenntartó és a szállító által egy okiratba foglalt szállítási szerződés több, ugyanazon fenntartóhoz tartozó, programba bevonni kívánt nevelési-oktatási intézményre is vonatkozhat.

(3) Egy nevelési-oktatási intézményre vonatkozóan egy tanév vonatkozásában kizárólag egy szállítóval, egyetlen szállítási szerződés köthető.

(4) A (3) bekezdéstől eltérően, abban az esetben, ha az intézményhez a székhelyén kívüli más településen működő feladatellátási hely tartozik, és a tagintézmény ellátását az intézményt ellátó szállító nem vállalja, az érintett tagintézményre vonatkozó szállítási szerződést a fenntartó másik szállítóval is megkötheti.

 

10. § (1) *  A fenntartónak az adott tanév kezdetét megelőző május 5-éig előzetes ajánlattételi kiírást kell közzétennie, amelyben meg kell jelölnie az ellátandó intézményeket és azok adatait, és rögzítenie kell intézményenként a programban kiosztandó termékek körét. A szállító az ajánlatát legkésőbb az adott tanév kezdetét megelőző május 12-éig beérkezőleg köteles megküldeni. A szállító egy adott intézmény vonatkozásában csak azon termékeket szerepeltetheti az ajánlatában, amelyeket az ajánlati kiírásban az adott intézmény kapcsán a fenntartó előír.

(2) *  Ha egy adott nevelési-oktatási intézményben tanuló végső kedvezményezettek támogatott termékkel való ellátására több szállító tesz ajánlatot, akkor a szállítókat rangsorolni kell.

(3) Ha egy nevelési-oktatási intézmény ellátására több szállító tesz ajánlatot, akkor az adott határidőn túl beérkezett ajánlatokat a fenntartó a kiválasztási eljárás során nem veheti figyelembe.

(4) A szállítók rangsorolását az alábbi többletpontok szerint kell elvégezni:

a) *  annak a szállítónak az ajánlatára, amely az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által engedélyezett tejipari feldolgozó üzemmel vagy tejtermelést folytató tenyészettel rendelkezik, vagy amelynek tulajdonosi körét vagy üzletrészét legalább 80% tulajdoni hányaddal tejfeldolgozó üzemmel vagy tejtermelést folytató tenyészettel rendelkező gazdasági szervezet vagy magánszemély birtokolja, 9 pont adható;

b) annak a szállítónak az ajánlatára, amely a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet értelmében kistermelő, vagy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a alapján mikro-, kis- és középvállalkozás, 9 pont adható;

c) ha az ajánlattételi kiírásban az egyes intézmények kapcsán a fenntartó a rögzített termékkörből kettőnél több termék szállítását írja elő, akkor a beérkezett ajánlatokban az egy ellátási hét viszonylatában a legnagyobb termékvariációt biztosító feldolgozó vagy feldolgozók részére 7 pont adható;

d) annak a feldolgozónak az ajánlatára, amelyben a feldolgozó a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint meghatározott újrafelhasználható csomagolóanyag alkalmazását vállalja, 7 pont adható;

e) ha a szállító vállalja az előfinanszírozást, akkor részére 8 pont adható;

f) annak a feldolgozónak az ajánlatára, amelyben a feldolgozó a keletkező hulladékok szelektív gyűjtésének megvalósítását vállalja, 5 pont adható.

(5) A (4) bekezdés c) pontja szerint vállalt termékek esetében az egyes termékek ára tekintetében az alábbi pontrendszer alkalmazandó:

a) „I/a. teljes/félzsíros tej” esetében a 15. § (2) és (3) bekezdés a) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 3%-onkénti csökkenése esetén 1,5-1,5 pont, de legfeljebb 15 pont,

b) „I/a. zsírszegény tej” esetében a 15. § (2) és (3) bekezdés b) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 8%-onkénti csökkenése esetén 1,5-1,5 pont, de legfeljebb 15 pont,

c) „I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej” esetében a 15. § (2) és (3) bekezdés a) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 3%-onkénti csökkenése esetén 2,5-2,5 pont, de legfeljebb 25 pont,

d) „I/b. zsírszegény ízesített tej” esetében a 15. § (2) és (3) bekezdés b) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 8%-onkénti csökkenése esetén 2-2 pont, de legfeljebb 20 pont,

e) „I/c. natúr joghurt” és „I/c. natúr kefir” esetében a 15. § (2) és (3) bekezdés c) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 10%-onkénti csökkenése esetén 1,5-1,5 pont, de legfeljebb 8 pont,

f) „I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt” esetében a 15. § (2) és (3) bekezdés d) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 10%-onkénti csökkenése esetén 2-2 pont, de legfeljebb 8 pont,

g) „II. gyümölcsdarabos joghurt” esetében a 15. § (2) és (3) bekezdés e) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 10%-onkénti csökkenése esetén 2,5-2,5 pont, de legfeljebb 10 pont,

h) „III. ömlesztett sajt” esetében a 15. § (2) és (3) bekezdés f) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 10%-onkénti csökkenése esetén 2,5-2,5 pont, de legfeljebb 10 pont.

(6) Többletpont nem adható az olyan, az adott intézmény kapcsán a szállítói ajánlatban szereplő termék után, amely termék az adott intézmény esetében nem szerepel a fenntartó által közzétett ajánlattételi kiírásban.

(7) A szállítónak a 6. mellékletben meghatározott promóciós intézkedések közül legalább két intézkedést vállalnia kell. Minden további vállalás esetén 0,5 pont adható.

(8) A (4), (5) és (7) bekezdésben meghatározott és az ajánlatban rögzített vállalások (a továbbiakban együtt: vállalások) pontszámát nem lehet csökkenteni.

(9) Az ajánlatokat zárt borítékban, egy eredeti példányban, papír alapon, az ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátva, valamint elektronikus adathordozón kell megküldeni a fenntartó részére. Az ajánlatok bontásának minden év május 17-éig kell megtörténnie, amelyre az ajánlattevőket meg kell hívni. Az ajánlatok bontásáról bontási jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a jelenlevők aláírásával el kell látni. A jegyzőkönyv másolatát harminc napon belül elektronikus úton meg kell küldeni a miniszter részére.

(10) A rangsorolás alapján a legtöbb pontszámot elért szállítóval kell a fenntartónak a szállítási szerződést megkötnie. A vállalások érvényesülését a szállítási szerződésben is rögzíteni kell. A kialakított rangsort a fenntartónak a döntést követő harminc napon belül a hivatalos honlapján közzé kell tennie és ezzel egyidejűleg a 10. melléklet szerinti formátumban, elektronikus úton meg kell küldenie miniszter részére.

(11) Ha a vállalások a program lebonyolítása során nem teljesülnek, az intézmény és a szállító erről jegyzőkönyvet állít ki, amelyet megküld a miniszternek. A felek a jegyzőkönyvben kötelesek egyértelműen megjelölni, hogy melyik fél miatt nem valósultak meg a vállalások. Ha a vállalások a szállító mulasztása miatt nem valósultak meg, a következő évi ajánlattételi felhívás során a fenntartó nem köteles figyelembe venni a szállító ajánlatát. Ha a következő tanévi ajánlattételi felhívás során a szállító az egyetlen ajánlattevő, úgy a fenntartó a következő tanévre más szállítóval is köthet szerződést.

(12) A vállalások - különösen a promóciós intézkedések - megvalósulását a miniszter is jogosult helyszíni és adminisztratív ellenőrzés keretében ellenőrizni.

(13) *  Abban az esetben, ha a folyamatban levő tanév során a leszállított termék minősége egy hónapon belül legalább három esetben, dokumentáltan nem felelt meg a 2. mellékletben meghatározott minőségi előírásoknak, és a minőségi problémák kialakulásáért a szállító tehető felelőssé, akkor az ajánlattételi felhívás során egyetlen fenntartó sem köteles figyelembe venni az adott szállító ajánlatát.

 

11. § (1) A támogatás igénylésének feltétele, hogy a szállítási szerződés legalább az alábbi elemeket tartalmazza:

a) felek azonosító adatai (név, cím, adóazonosító jel, vállalkozás esetén székhely, cégjegyzékszám, adószám),

b) a felek képviselőinek azonosító adatai (név, cím),

c) a kapcsolattartó adatai és elérhetőségei (név, cím, telefonszám, faxszám, e-mail-cím),

d) a fenntartó - Oktatási Hivatal által kiadott - azonosítója,

e) az ellátott intézmények adatai (név, székhely megyéje, címe, OM azonosító szám),

f) a kérelmező (előfinanszírozó) megnevezése,

g) *  a szállítani tervezett termékek termékkategóriánkénti adatainak kimutatása [termék megnevezése, termékkategória megnevezése, termék kiszerelése, tanév során összességében szállítani tervezett mennyisége, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által engedélyezett saját üzemből szállított termék mennyisége (liter/kg), az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által engedélyezett másik üzemben bérgyártott termék mennyisége (liter/kg), az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által engedélyezett üzemből származó és más módon beszerzett termék mennyisége (liter/kg), továbbá a saját, a bérgyártó és az egyéb módon bevont üzem vagy üzemek neve, működési engedélyszáma],

h) a tanév megjelölése,

i) feladatellátási helyenként az átvevő feladatellátási hely neve, OM azonosítója, az Oktatási Hivatal nyilvántartása szerinti feladatellátási hely kódja, pontos címe, megyéje, települése,

j) *  feladatellátási helyenként az ellátni kívánt végső kedvezményezettek száma végső kedvezményezett típusonként,

k) feladatellátási helyenként az adott tanév tanítási napjainak száma, a kiosztási napok száma, valamint a kiosztási napok megjelölése,

l) feladatellátási helyenként a szállítások és a kiosztás tervezett ütemezése, gyakorisága,

m) feladatellátási helyenként a szállítandó termékek megnevezése, az adott termékek kategóriájának megjelölése, a szállítani tervezett termékek mennyisége (kg vagy liter), a kg-ra vagy literre vetített bruttó ára, termékek kiszerelési módja és a kiszerelési mód szerinti egységnyi mennyisége,

n) a megrendelés és annak módosításának menete és teljesítése,

o) a minőségi kifogás kezelésének módja,

p) a számlázási és fizetési feltételek [számlázás ütemezése (hetente/havonta/időszakonként), számla kötelező adattartalmának rögzítése, pénzügyi teljesítés támogatási konstrukcióból eredő speciális menete],

q) *  a promóciós intézkedések adatai [felelős megnevezése, kiterjedésének és elérhetőségének meghatározása, tervezett költsége, megvalósítás időszaka, ha helyi kiterjedésű, az érintett intézmények adatainak rögzítése is (OM azonosító, feladatellátási hely kód, részt vevő végső kedvezményezettek létszáma)],

r) a felek általános szerződési és a támogatás igénybevételének feltételeként a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendeletben és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott kötelezettségei,

s) az iratmegőrzési hely meghatározása,

t) *  nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a szállító, illetve a fenntartó a szerződés teljesítésétől elállhat, ha a Kincstár a vonatkozó szerződést nem hagyta jóvá.

(2) A fenti kötelező adatokat is tartalmazó szállítási szerződés mintát a 3. melléklet tartalmazza.

(3) *  A szállítási szerződésben a végső kedvezményezettek számát az ellátni kívánt intézmények alapító okiratában megjelölt keretlétszám figyelembevételével, vagy amennyiben a szerződés megkötésének pillanatában az intézménybe beiratkozott tanulók száma a keretlétszámnál kevesebb, úgy a nevelési-oktatási intézménybe a szállítási szerződés megkötését követő tanév első évfolyamára beíratott tanulóknak, valamint a szállítási szerződés megkötésének tanévében az első és az utolsó előtti évfolyamra járó tanulóknak a szállítási szerződés megkötésekor fennálló számának alapulvételével kell meghatározni.

(4) *  A 11. § (1) bekezdés j) pontjában megjelölt és a (3) bekezdés szerint becsült, feladatellátási helyenkénti és végső kedvezményezett típusonkénti létszámok nem haladhatják meg az Oktatási Hivatal nyilvántartásában az adott feladatellátási hely kapcsán szereplő keretlétszámot. A keretlétszám feletti létszámra jutó termékmennyiséget a Kincstár a 12. § (5) bekezdése szerinti döntésében köteles elutasítani.

(5) *  Ha a szállító nem rendelkezik a szállított termék vonatkozásában saját, illetve a megrendelések teljesítését teljes mértékben lehetővé tevő saját tejfeldolgozó üzemmel, a kérelmezőnek azt a szerződést, amelyet a szállító egy, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által engedélyezett üzemmel a tejtermék előállítása tárgyában kötött, a szállítási szerződéssel együtt - a 12. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben - csatolnia kell a szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelméhez.

(6) *  A kiszállított termékek mennyiségét a szállító saját üzemében előállított, illetve az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által engedélyezett üzem által gyártott és egyéb módon beszerzett, továbbá az (5) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezettel kötött szerződésben szereplő termékmennyiségnek le kell fednie. Ha az e bekezdésben foglalt feltétel nem teljesül, a kiszállított termékek után támogatás nem nyújtható.

(7) A szállítási szerződésnek a kérelmező személyére vonatkozó eleme nem módosítható.

(8) *  A szállító, illetve a fenntartó a szerződés teljesítésétől elállhat, ha a Kincstár a vonatkozó szerződést nem hagyta jóvá.

 

12. § (1) A kérelmező köteles a szállítási szerződések jóváhagyása iránti kérelmét, a már megkötött szállítási szerződéseit és az e rendelet szerint csatolandó egyéb dokumentumokat legkésőbb az adott tanév kezdetét megelőző május 5. és május 31. között a 7. §-ban foglaltak szerint megküldeni a Kincstár részére. A benyújtási határidő jogvesztő.

(2) A Kincstár a megkötött szállítási szerződésekkel kapcsolatos, várható költségvetési forrásigényről elektronikus úton minden év június 15-éig tájékoztató adatot küld a miniszter részére. A kérelmező a szállítási szerződések jóváhagyására tanévenként egy kérelmet nyújthat be.

(2a) *  A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, abban az esetben, ha a Kincstár az (1) bekezdés szerinti kérelmet az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság által helyszíni ellenőrzés keretében lefolytatott vizsgálat során megállapított szabálytalanságok miatt elutasítja, akkor az elutasított kérelemhez csatolt szerződésekben szereplő nevelési-oktatási intézményekre vonatkozóan a fenntartó jogosult a 10. § (10) bekezdése szerinti rangsorban következő, előzetes jóváhagyással rendelkező szállítóval új szerződést kötni.

(2b) *  A Kincstár a (2a) bekezdés szerinti esetben az elutasított kérelmekhez csatolt szerződésekről a fenntartókat tájékoztatja.

(2c) *  A Kincstár a (2a) bekezdés szerint megkötött szerződéseket kizárólag az eredeti, elutasított kérelmekhez csatolt szerződésekben szereplő nevelési-oktatási intézmények, termékkategóriák vonatkozásában, és legfeljebb az abban megjelölt termékmennyiségek erejéig hagyja jóvá.

(2d) *  A kérelmezőnek a (2a) bekezdés szerint megkötött szerződéseinek jóváhagyása iránti kérelmét legkésőbb a szerződéssel érintett szállítási időszak kezdetét megelőző harmincadik napig kell a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus felületen benyújtania.

(3) A szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelemben fel nem tüntetett vagy a kérelemhez a benyújtási határidő lejártáig nem csatolt szállítási szerződésben vagy szerződésekben foglalt termékmennyiséget a Kincstár nem veszi figyelembe.

(4) *  A Kincstár az (1) bekezdés szerint benyújtott szállítási szerződések jóváhagyása iránti kérelem tárgyában legkésőbb az adott tanév kezdetét megelőző július 31-éig döntést hoz.

(5) A Kincstár a szállítási szerződések jóváhagyásakor jóváhagyja a kérelmező által a teljes tanévre vonatkozóan igényelhető támogatás felső határát, valamint a szerződő partnerenként és összevont termékkategóriánként szállítható termékmennyiségeket. A kérelmező köteles a részére az egyes összevont termékkategóriákra jóváhagyott mennyiségekről a szerződéses partnereit tájékoztatni.

(6) A támogatás felső korlátját a szállítási szerződésben jóváhagyott összevont termékkategóriák szerinti mennyiségek, valamint a kérelmező számára a teljes tanévre vonatkozóan jóváhagyott támogatás felső határa képezik. A Kincstár a szállítani tervezett összevont termékkategóriák szerinti mennyiségeket egy adott szállító és fenntartó viszonylatában hagyja jóvá.

(7) *  Az (1) és (2d) bekezdésekben meghatározott határidőt követően új feladatellátási helyek bevonására, továbbá a szállító és fenntartó viszonylatában az összevont termékkategóriánként jóváhagyott mennyiségek módosítására nincs lehetőség.

(8) A kérelmező jogosult - a szerződő partnerével történő közös megegyezés alapján - az azonos fenntartóhoz tartozó nevelési-oktatási intézmények között azonos összevont termékkategórián belül termékmennyiséget átcsoportosítani. Termékmennyiség átcsoportosítására kizárólag a szállítási szerződésben a fogadó intézményre vonatkozóan jóváhagyott összevont termékkategóriák tekintetében kerülhet sor. A kiosztott termékmennyiség nem haladhatja meg a szállítási szerződések jóváhagyására vonatkozó döntésben a kérelmező és szerződő partnere vonatkozásában az egyes összevont termékkategóriákra jóváhagyott teljes tanévi mennyiséget. Az összevont termékkategóriák mennyiségi kereteinek vizsgálatakor a Kincstár a kifizetési kérelmek alapján jóváhagyott mennyiségeket veszi figyelembe.

(9) A kérelmező minden egyes szállítási időszakra vonatkozó kifizetési kérelemben köteles jelezni a jóváhagyott szállítási szerződéseit érintő, adott tanévi OM azonosító-változást, intézmény-összevonást, megszűnést, átalakítást, fenntartói jog átadást és fenntartói jog átalakulást. Fenntartói jog átadás és átalakulás esetében a kifizetési kérelemhez mellékelni kell az új fenntartó képviselője által aláírt, 11. melléklet szerinti mintának megfelelő adattartalmú nyilatkozatot. A változást igazoló dokumentumokat kizárólag a változást követő első kifizetési kérelemhez kell mellékelni. Az intézmény fenntartója a szállítót köteles a fenti változásokról értesíteni.

(10) A program keretében a szállításokat csak a Kincstár által közölt döntés birtokában lehet megkezdeni. Nem fizethető támogatás azon termékmennyiségek után, amelyeket a Kincstár nem hagyott jóvá.

(10a) *  A szállítás - a kérelmező felelősségére - a Kincstárnak a (2d) bekezdés szerint benyújtott kérelem tárgyában hozott döntése hiányában is megkezdhető, azonban kifizetési kérelem csak a Kincstár általi jóváhagyást követően nyújtható be.

(11) Ha a termék átvételekor az átvétel helyén az átvételért felelős személy szemrevételezéssel megállapítja, hogy a termék minősége nem felel meg a 2. mellékletben előírtaknak, köteles azt a szállító felé jelezni, és a szállító köteles a szállítási szerződésben meghatározott időn belül a kifogásolt terméket kicserélni. Abban az esetben, ha a szállító a fenti kötelezettségének nem tesz a szállítási szerződésben meghatározott időn belül eleget, az átvételért felelős személy köteles a minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni, és azt a szállító képviselőjével aláíratni, valamint a jegyzőkönyv másolatát a szállító részére átadni. A szállító köteles együttműködni a nevelési-oktatási intézménnyel és fenntartójával vagy annak képviselőjével a minőségi kifogás jegyzőkönyvezése során. A minőségi kifogásról a fenntartó köteles a Kincstárt értesíteni, és az értesítéshez a jegyzőkönyv másolatát mellékelni.

(12) A nevelési-oktatási intézmény a támogatott termék tanulók részére történő kiosztását a közétkeztetés időpontjaitól eltérő időpontban végzi el.”

 

I.) Az óvoda- és iskolatej program keretében ellátandó intézmények adatai az intézmény székhelyének kezdőbetűje szerinti abc-sorrendben, a 2018. október 1-jei OSAP adatok alapján készültek.

 

-          Az intézmény neve:

-          Az intézmény címe:

-          Az intézmény OM azonosítója:

-          A feladatellátási hely azonosítója:

-          Az ellátott általános iskolai tanulók száma:

-          Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:

-          Az ellátott óvodások száma:

-          Az ellátott SNI óvodások száma:

-          Az ellátott összes kedvezményezett száma:

 

1. Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskola és Sportiskola
3292 Adács, II. Rákóczi Ferenc utca 20-24.
Az intézmény OM azonosítója: 201678

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 135

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 8

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:143


2. Apáczai Csere János Katolikus Általános Iskola

3032 Apc, Fő út 48.
Az intézmény OM azonosítója: 201717

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:163

Az ellátott SNI1 általános iskolai tanulók száma: 7

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:170


3. Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3347 Balaton, Kossuth Lajos út 80.
Az intézmény OM azonosítója: 031494

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 148

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 5

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 153

 

Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda – Balatoni Tagóvodája
3347 Balaton, Jókai utca 10.

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma: 49

Az ellátott SNI óvodások száma: 1

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 50

 

3344 Mikófalva, II. Rákóczi Ferenc út 6.
A feladatellátási hely azonosítója: 3

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 24

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 24

 

Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Borsodszentgyörgyi Tagiskolája
3623 Borsodszentgyörgy, Szentgyörgy út 95-97.
A feladatellátási hely azonosítója: 4

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 153

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 5

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 158

 

3. Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda – Borsodszentgyörgy Tagóvoda
3623. Borsodszentgyörgy, Szentgyörgy út 97.

A feladatellátási hely azonosítója: 5

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma: 40

Az ellátott SNI óvodások száma:1

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 41


4. Szent Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3654 Bánréve, Kossuth Lajos u. 22.
Az intézmény OM azonosítója: 029149

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 232

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 12

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 244

 

Szent Mihály Katolikus Általános Iskola – Serényfalvai Katolikus Általános Iskola Tagiskolája
3729 Serényfalva, Kossuth Lajos u. 74.
A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 62

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 62

 

Szent Mihály Katolikus Általános Iskola Szent Ágnes Tagóvodája

3654 Bánréve, Kossuth Lajos u. 22/B.
A feladatellátási hely azonosítója: 3

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:

Az ellátott óvodások száma:56

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 56


5. Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda
3300 Eger, Deák Ferenc u. 45.
Az intézmény OM azonosítója: 031455

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 368

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 4

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 372

 

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda
3300 Eger, Kossuth Lajos út 8.

A feladatellátási hely azonosítója: 3

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 376

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 8

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 374

 

Szent Imre Általános Iskola és Óvoda Jó Pásztor Tagóvodája
3300 Eger, Cifrakapu tér 4.
A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma: 53

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 53


6. Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
3860 Encs, Petőfi Sándor út 18.
Az intézmény OM azonosítója: 201784

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 397

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 16

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 413


7. Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola
3651 Felsőzsolca, Szent István u. 2.
Az intézmény OM azonosítója: 201722

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 216

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:6

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:222


8. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola
3390 Füzesabony, Kossuth Lajos út 1-3.
Az intézmény OM azonosítója:202814

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:261

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:16

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:277


9. Maria Immaculata Katolikus Óvoda
3578 Girincs, Petőfi Sándor utca 1/B.
Az intézmény OM azonosítója:203124

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma:45

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:45


10. II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda
3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 2.
Az intézmény OM azonosítója:201534

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:388

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:14

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 402

 

Rákóczi Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda – Szent Erzsébet Római Katolikus Tagóvodája
3200 Gyöngyös, Országút út 1-3.
A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma: 51

Az ellátott SNI óvodások száma:

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 51


11. Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
3231 Gyöngyössolymos, Jókai Mór u. 2.
Az intézmény OM azonosítója:031539

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:184

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:1

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 185

Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 133.

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 133

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 133


 

12. Szent Anna Katolikus Általános Iskola
3626 Hangony, Rákóczi Ferenc út 136.
Az intézmény OM azonosítója:029156

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:123

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:6

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 129


13. Mátyás Király Katolikus Általános Iskola
3563 Hernádkak, Petőfi Sándor u. 16.
Az intézmény OM azonosítója:029121

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:77

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:12

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 89


14. Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3360 Heves, József Attila u. 18.
Az intézmény OM azonosítója:202748

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 200

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 11

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 211

 

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Boconádi Tagiskolája
3368 Boconád, Szabadság tér 7.
A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:99

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:8

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:107

 

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Boconádi Óvoda

3368 Boconád, Szabadság tér 14.
A feladatellátási hely azonosítója: 3

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma: 37

Az ellátott bölcsödés korú száma: 6

Az ellátott SNI óvodások száma: 2

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 45

 

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Pélyi Petőfi Sándor Tagiskolája
3381 Pély, Fő utca 138.

A feladatellátási hely azonosítója: 4

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:140

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 6

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 146

 

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Pélyi Petőfi Sándor Tagiskolája
3382 Tarnaszentmiklós, Fő u. 15. szám alatti feladatellátási helye

A feladatellátási hely azonosítója: 5

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:24

 Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 2

Az ellátott óvodások száma:

Az ellátott SNI óvodások száma:

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 26


15. Szent György Katolikus Óvoda és Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi Ferenc út 1.
Az intézmény OM azonosítója:201711

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 206

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 13

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:219

 

Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 78.

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:65

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:3

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:68

 

Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Jászalsószentgyörgyi Óvoda
5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15.

A feladatellátási hely azonosítója: 3

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma: 96

Az ellátott bölcsődés korúak száma: 23

Az ellátott SNI óvodások száma:5

Az ellátott összes kedvezményezett száma:124


16. Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kollégium
5130 Jászapáti, Vasút út 2.
Az intézmény OM azonosítója:201762

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

 Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:0


17. Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola
5130 Jászapáti, Damjanich János út 2.

Az intézmény OM azonosítója:201684

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 99

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:6

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 105

 

Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola
5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 33.

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 60

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:1

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 61


18. Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola, Középiskola és Kollégium
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 5.
Az intézmény OM azonosítója:035844

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:559

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:16

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:575

 

Jászberényi Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Középiskola, Angyalkert Óvoda Tagintézménye
5100 Jászberény, Jásztelki út 22.
A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma:116

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 116


19. IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
5126 Jászfényszaru, Szabadság út 32. 
Az intézmény OM azonosítója:035928

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:264

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:14

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:278

 

5126 Jászfényszaru, Szabadság út 2.
A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:139

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:7

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:146


20. Gönczy Pál Katolikus Általános Iskola
3281 Karácsond, Szent István út 40.

Az intézmény OM azonosítója:200450

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:164

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:5

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:169


21. Györffy István Katolikus Általános Iskola
5300 Karcag, József Attila u. 1.
Az intézmény OM azonosítója:203114

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:259

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:15

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:274

 

Györffy István Katolikus Általános Iskola
5300 Karcag, Kossuth tér 4

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:114

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:2

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:116


22. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola
3350 Kál, Rózsa út 8.
Az intézmény OM azonosítója:031585

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:205

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:12

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:217

 

Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola
3350 Kál, Rózsa út 13-15.
A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:66

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:4

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:70


23. Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda

5331 Kenderes, Szent István út 36.
Az intézmény OM azonosítója:035938

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:102

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:4

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:106

 

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda

5331 Kenderes, Szent István út 40.
A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:113

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:7

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:120

 

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda Liliom Tagóvodája

5331 Kenderes Szent István út 60.

A feladatellátási hely azonosítója: 3

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma:128

Az ellátott SNI óvodások száma:5

Az ellátott összes kedvezményezett száma:133


24. Szent István Katolikus Általános Iskola
3400 Mezőkövesd, Jezsuiták tere 3.
Az intézmény OM azonosítója:028895

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:379

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:11

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 390


25. Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola
3421 Mezőnyárád, Szent István király út 75.

Az intézmény OM azonosítója: 203178

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:122

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 7

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 129


26. Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3535 Miskolc, Móra Ferenc u. 1/A.
Az intézmény OM azonosítója: 201761

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:289

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 7

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:296

 

Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola és Puskás Tivadar úti Óvoda
3535 Miskolc, Puskás Tivadar út 2-4.
A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma: 75

Az ellátott bölcsődés korúak száma: 18

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:93


27. Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium
3525 Miskolc, Városház tér 6.
Az intézmény OM azonosítója: 028992

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 0


28. Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3508 Miskolc, Szeretet utca 5.
Az intézmény OM azonosítója: 201794

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:211

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:8

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:219

 

Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Hejőcsabai Tagóvodája
3508 Miskolc, Mész u. 3.
A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma:78

Az ellátott bölcsődés korúak száma: 18

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 96


29. Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3532 Miskolc, Fadrusz János u. 3-8.
Az intézmény OM azonosítója:200298

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:370

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:11

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:381

 

Szent Imre Általános Iskola és Óvoda Szent Anna Tagóvodája
3532 Miskolc, Brigád u. 2/A.
A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma:90

Az ellátott SNI óvodások száma:1

Az ellátott összes kedvezményezett száma:91


30. Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3530 Miskolc, Mádai Lajos u. 2.
Az intézmény OM azonosítója:201516

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:414

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:13

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:427

 

Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda Weöres Sándor Tagóvodája
3530 Miskolc, Vörösmarty Mihály u. 26.
A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma: 65

Az ellátott SNI óvodások száma:2

Az ellátott összes kedvezményezett száma:67


31. Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda
5065 Nagykörű, Rákóczi út 22-24.
Az intézmény OM azonosítója:201781

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 141

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:2

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:143

 

Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda Cseresznyevirág Katolikus Tagóvodája
5065 Nagykörű, Május 1. út 7.
A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma: 83

Bölcsődés korúak száma: 7

Az ellátott SNI óvodások száma:2

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 92

 

Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Tagiskolája
5062 Kőtelek, Zrínyi út 3.
A feladatellátási hely azonosítója: 3

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:106

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:4

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 110

 

Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda Szent Kinga Katolikus Tagóvodája
5062 Kőtelek, Zrínyi út 10-12.

A feladatellátási hely azonosítója: 4

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma:60

Bölcsődés korúak száma: 9

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 69


32. II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3600 Ózd, Bem József u. 8.
Az intézmény OM azonosítója:201525

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 291

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 12

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:303

 

II. János Pál Katolikus Általános Iskola
3600 Ózd, Bem József u. 12.
A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 35

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:35

 

II. János Pál Katolikus Általános Iskola Tagóvodája
3600 Ózd, Alkotmány út 2.

A feladatellátási hely azonosítója: 3

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:

Az ellátott óvodások száma: 120

Bölcsődés korú ellátott száma: 20

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:140


33. Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
3572 Sajólád, Dózsa György út. 74.
Az intézmény OM azonosítója: 029139

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 244

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:19

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 263

 

Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szent István Tagiskolája
3573 Sajópetri, Szabadság út 5.
A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 42

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:1

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 43


34. Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola
3950 Sárospatak, Bartók Béla út 2.
Az intézmény OM azonosítója:201597

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:306

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:16

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 322


35. V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola, Óvoda
3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy Ferenc u. 12.
Az intézmény OM azonosítója:201594

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:0

 

V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium, Általános Iskola
Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola Tagintézménye

3980 Sátoraljaújhely, József Attila u. 1.
A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:215

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:8

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 223

 

V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda Árpád-házi Szent Margit Tagóvodája
3980 Sátoraljaújhely, Esze Tamás u. 79.
A feladatellátási hely azonosítója: 3

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma:101

Az ellátott SNI óvodások száma:1

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 102


36. Bolyai János Katolikus Általános Iskola
3900 Szerencs, Rákóczi u. 100.
Az intézmény OM azonosítója: 201726

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:406

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:25

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:431


37. Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola
3800 Szikszó, Miskolci út 9.
Az intézmény OM azonosítója:203175

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:319

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:7

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 326


38. Szent Imre Katolikus Általános Iskola
3359 Tenk, II. Rákóczi Ferenc utca 2.
Az intézmény OM azonosítója:202813

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:137

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 137

 

Szent Imre Katolikus Általános Iskola
3359 Tenk, II. Rákóczi Ferenc utca 11.
A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:18

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 18

 


39. Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda
5350 Tiszafüred, Fő u. 26.
Az intézmény OM azonosítója:201556

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:409

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:21

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:430

 

Szent Imre Katolikus Általános Iskola Háromkirályok Tagóvodája
5350 Tiszafüred, Szőlősi út 1.
A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma:118

Az ellátott SNI óvodások száma:3

Az ellátott összes kedvezményezett száma:122


40. Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
3580 Tiszaújváros, Rózsa út 12.
Az intézmény OM azonosítója:202730

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:323

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:6

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:329


41. Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda
5200 Törökszentmiklós, Almásy u. 1.
Az intézmény OM azonosítója: 201573

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:0

 

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szent Kristóf Katolikus Tagóvodája
5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 167.
A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma:61

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:61

 

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Pánthy Endre Katolikus Általános Iskola Tagintézménye
5200 Törökszentmiklós, Petőfi Sándor utca 52.
A feladatellátási hely azonosítója: 3

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 214

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:7

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 221

 

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Pánthy Endre Katolikus Általános Iskola Tagintézménye
5200 Törökszentmiklós, Bacsó B. út 2/a.
A feladatellátási hely azonosítója: 4

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 15

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:1

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 16


42. Vámosgyörki Visontai Kovách László Katolikus Általános Iskola
3291 Vámosgyörk, Kossuth Lajos út 6.
Az intézmény OM azonosítója: 031550

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 118

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:6

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 124


43. Szent II. János Pál Katolikus Általános Iskola
3577 Köröm, Kossuth L. u. 44.
Az intézmény OM azonosítója: 029145

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 168

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 29

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 197


44. Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda

5231 Fegyvernek, Dózsa György út 2.

Az intézmény OM azonosítója: 203352

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 148

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 24

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 172

 

Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda

5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 165.

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 23

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 4

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 27

 

Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda – Tagóvoda

5231 Fegyvernek, Ady Endre út 53.

A feladatellátási hely azonosítója: 3

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma: 36

Az ellátott SNI óvodások száma: 4

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 40


Eger, 2019. május 5.

 

Egri Főegyházmegye

 

………………………………………..

Ficzek László

általános helynök