Ajánlattételi felhívás a 2020/2021. nevelési évben, tanévben óvoda- és iskolatej programban részt venni kívánó vállalkozások részére

 Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények óvodáiban nevelt gyermekek és általános iskolai nevelésben részesülő tanulók számára a 2020/2021. tanévben óvoda- és iskolatej programban részt venni kívánó vállalkozások részére

 

Iktatószám: 67/NZ-1/2020.05.05.

Tárgy: ajánlattételi felhívás óvoda- és iskolatej szállítására a 2020/2021. tanévben

 

Tisztelt Vállalkozók!

 

A Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személyeként 00001/2012-003 számon nyilvántartásba vett Egri Főegyházmegye (székhelye: 3300 Eger, Széchenyi I. u. 1. képviseli: Dr. Ternyák Csaba érsek, távolléte esetén Ficzek László általános helynök) képviseletében az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26. ) FM rendelet (továbbiakban: Rendelet vagy R.) rendelkezései alapján az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő óvodákban és általános iskolákban nevelt és tanított gyermekek, valamint tanulók számára 2020/2021. tanévben történő óvoda- és iskolatej szállítására az alábbi

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁST

 

tesszük közzé az Egri Főegyházmegye www.eger.egyhazmegye.hu honlapjának közlemények rovatában.

 

Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények óvodáiban nevelt gyermekek és általános iskolai nevelésben részesülő tanulók számára tett Rendeletnek megfelelő ajánlatokat e felhívás I. fejezetében megjelölt támogatott tejtermékekre várjuk a felhívás IV. fejezetében megjelölt intézményekbe történő kiszállítással, az ott megjelölt létszámok szerint.

 

I. A Rendelet szerint a program során szállítandó, támogatott termékek:

 

R. „4. A támogatható termékek köre, tejegyenértékek

4. § (1) A program keretében a végső kedvezményezettek számára az alábbi termékek kerülhetnek kiosztásra: *

a) „I/a. teljes/félzsíros tej”: a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) VII. melléklet IV. rész III. szakasza szerinti teljes tej, illetve 2,8% (m/m) zsírtartalmú tej, valamint laktóz intoleranciában szenvedő gyermekek részére az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet IV. rész III. szakasza szerinti fogyasztói tej azzal a feltétellel, hogy a tejtermék laktóztartalma a fogyasztásra kész állapotban kevesebb, mint 0,1 g/100 g, és megfelel a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételnek;

b) „I/a. zsírszegény tej”: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet IV. rész III. szakasza szerinti zsírszegény (1,5-1,8% m/m%) tej, amely megfelel a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételnek;

c) „I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej”: a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet (a továbbiakban: MÉ) 13. melléklet B. rész 1.1.1. pontja szerinti ízesített tejkészítmények azzal a feltétellel, hogy az ízesített késztermékben - az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (5) bekezdésének megfelelően a tejhányad legalább 90% (m/m) és az 1.3. pontja szerinti zsíros vagy félzsíros kategóriába esik, valamint laktóz intoleranciában szenvedő gyermekek részére az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet IV. rész III. szakasza szerinti fogyasztói tej azzal a feltétellel, hogy a tejtermék laktóztartalma a fogyasztásra kész állapotban kevesebb mint 0,1 g/100 g, és megfelel a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételnek;

d) „I/b. zsírszegény ízesített tej”: a MÉ 13. melléklet B. rész 1.1.1. pontja szerint ízesített tejkészítmények azzal a feltétellel, hogy az ízesített késztermékben - az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (5) bekezdésének megfelelően a tejhányad legalább 90% (m/m) legyen, továbbá azzal a feltétellel, hogy a MÉ 13. számú melléklet B. rész 1.3. pontja szerinti zsírszegény kategóriába esik, és megfelel a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételnek;

e) *  „I/c. natúr joghurt” és „I/c. natúr kefir”: a MÉ 13. melléklet B. rész 2.1.1. pont a) és b) alpontjában meghatározott élőflórás savanyú natúr tejkészítmény (natúr joghurt és kefir), amely - az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (5) bekezdésének megfelelően - 100 tömegszázalékban tartalmaz tejet, és megfelel a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételnek;

f) „I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt”: a MÉ 13. melléklet B. rész 2.1.2. pontjában meghatározott élőflórás savanyú tejkészítmény, amely gyümölcslével vagy egyéb ízesítőanyaggal ízesített, és - az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (5) bekezdésének megfelelően - legalább 90 tömegszázalékban tartalmaz tejet, valamint megfelel a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételnek;

g) „II. gyümölcsdarabos joghurt”: a MÉ 13. melléklet B. rész 2.1.2. pontjában meghatározott élőflórás savanyú tejkészítmény, amely gyümölccsel ízesített, és - az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (5) bekezdésének megfelelően - 75 tömegszázalékban tartalmaz tejet, és megfelel a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételnek;

h) „III. ömlesztett sajt”: a MÉ 13. melléklet B. rész 7.1.1. vagy 7.1.2. pontjában meghatározott, nem ízesített ömlesztett sajtok, amelyek legfeljebb 10 tömegszázalékban tartalmaznak tejidegen összetevőt, és megfelelnek a MÉ 13. melléklet B. rész 7.3. pontja szerinti félzsíros vagy zsíros kategóriának, valamint a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikk (3) bekezdésében foglalt feltételnek.

(2) *  Az (1) bekezdésben felsorolt termékeknek az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet III. rész 1. pontja szerinti tejből kell készülniük, és meg kell felelniük a 2. mellékletben meghatározott minőségi követelményeknek.

(3) *  A kiszállított termék kizárólag közvetlenül a végső kedvezményezett részére kerülhet kiosztásra. A kiosztásra kerülő termékeket a nevelési-oktatási intézmény más célra - így tovább feldolgozási, kereskedelmi, közétkeztetésben ételkészítési alapanyagul - nem használhatja fel.

(4) *  A program keretében egy héten legfeljebb négy tanítási vagy nevelési napon, végső kedvezményezettenként és tanítási vagy nevelési naponként legfeljebb 0,25 liter tejegyenértéknek megfelelő, az e rendeletben meghatározott és kiosztott tejtermék után igényelhető támogatás.

(5) A (4) bekezdés szerinti 0,25 liter tejegyenértéknek megfelelő mennyiségi korlát figyelembevételekor a nevelési-oktatási intézménybe beiratkozott és ellátott tanulók létszámát kell tekintetbe venni.

(6) A kiszállított tejtermékek tejegyenértékei a következők:

a) 1 liter kiszállított „I/a. teljes/félzsíros tej”, „I/a. zsírszegény tej”, „I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej”, „I/b. zsírszegény ízesített tej”, „I/c. natúr joghurt” és „I/c. natúr kefir”, „I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt”: 1 liter,

b) 1 kg kiszállított „III. ömlesztett sajt”: 2,912 liter,

c) 1 kg kiszállított „I/c. natúr joghurt” és „I/c. natúr kefir”, „I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt”: 0,971 liter,

d) 1 kg kiszállított „II. gyümölcsdarabos joghurt”: 0,87 liter

tejegyenértéknek felel meg.”

 

 

II. Egyéb feltételek:

 

1.      Ajánlattevőnek vállalnia kell az előfinanszírozást és az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátását.

2.      Ajánlattevőnek biztosítania kell a napi szállítást. Ahol ez nem megoldható, ott a termékek hűtésére szolgáló hűtőszekrényt.

3.      Az ajánlatban minden olyan adatot meg kell adni, mely alapján az ajánlat a Rendelet 10. § (4) és (5) bekezdésében foglaltak szerint értékelhető lesz.

 

III. Adminisztratív információk:

 

-          Az ajánlattételi felhívás közzététele: Egri Főegyházmegye www.eger.egyhazmegye.hu című honlapjának közlemények rovatában 2020. május 5. és 2020. május 12. között.

-          Az ajánlatot a Rendelet 10. § (9) bekezdésének megfelelő formában kell benyújtani zárt borítékban az Egri Főegyházmegye Oktatási Osztálya 3300 Eger, Deák F. u. 49. címre.

-          Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2020. május 12. (kedd) 16.00 óra

-          Az ajánlatok bontásának nyilvános időpontja: 2020. május 14. (csütörtök) 14.00 óra

-          Az ajánlatok nyilvános bontásának helyszíne: Egri Főegyházmegye Oktatási Osztálya - 3300 Eger, Deák F. u. 49. 

-          Az ajánlatok nyilvános bontására minden ajánlattevőt ezúton meghívunk.

-          Az ajánlattételre vonatkozó további szabályokat a Rendelet és különösen annak alább idézett 9-12. §-ai tartalmazzák. 

 

R. „8. A szállító kiválasztása, a szállítási szerződés megkötése, jóváhagyása

9. § (1) A szállítási szerződést egy teljes tanév vonatkozásában kell kötni.

(1a) *  A 12. § (2a) bekezdése szerinti esetben az előzetes jóváhagyással rendelkező szállítóval az új szerződést egy teljes tanévnél rövidebb időszakra vonatkozóan is meg lehet kötni.

(2) A fenntartó és a szállító által egy okiratba foglalt szállítási szerződés több, ugyanazon fenntartóhoz tartozó, programba bevonni kívánt nevelési-oktatási intézményre is vonatkozhat.

(3) Egy nevelési-oktatási intézményre vonatkozóan egy tanév vonatkozásában kizárólag egy szállítóval, egyetlen szállítási szerződés köthető.

(4) A (3) bekezdéstől eltérően, abban az esetben, ha az intézményhez a székhelyén kívüli más településen működő feladatellátási hely tartozik, és a tagintézmény ellátását az intézményt ellátó szállító nem vállalja, az érintett tagintézményre vonatkozó szállítási szerződést a fenntartó másik szállítóval is megkötheti.

10. § (1) *  A fenntartónak az adott tanév kezdetét megelőző május 5-éig előzetes ajánlattételi kiírást kell közzétennie, amelyben meg kell jelölnie az ellátandó intézményeket és azok adatait, és rögzítenie kell intézményenként a programban kiosztandó termékek körét. A szállító az ajánlatát legkésőbb az adott tanév kezdetét megelőző május 12-éig beérkezőleg köteles megküldeni. A szállító egy adott intézmény vonatkozásában csak azon termékeket szerepeltetheti az ajánlatában, amelyeket az ajánlati kiírásban az adott intézmény kapcsán a fenntartó előír.

(2) *  Ha egy adott nevelési-oktatási intézményben tanuló végső kedvezményezettek támogatott termékkel való ellátására több szállító tesz ajánlatot, akkor a szállítókat rangsorolni kell.

(3) Ha egy nevelési-oktatási intézmény ellátására több szállító tesz ajánlatot, akkor az adott határidőn túl beérkezett ajánlatokat a fenntartó a kiválasztási eljárás során nem veheti figyelembe.

(4) A szállítók rangsorolását az alábbi többletpontok szerint kell elvégezni:

a) *  annak a szállítónak az ajánlatára, amely az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által engedélyezett tejipari feldolgozó üzemmel vagy tejtermelést folytató tenyészettel rendelkezik, vagy amelynek tulajdonosi körét vagy üzletrészét legalább 80% tulajdoni hányaddal tejfeldolgozó üzemmel vagy tejtermelést folytató tenyészettel rendelkező gazdasági szervezet vagy magánszemély birtokolja, 9 pont adható;

b) annak a szállítónak az ajánlatára, amely a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet értelmében kistermelő, vagy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a alapján mikro-, kis- és középvállalkozás, 9 pont adható;

c) ha az ajánlattételi kiírásban az egyes intézmények kapcsán a fenntartó a rögzített termékkörből kettőnél több termék szállítását írja elő, akkor a beérkezett ajánlatokban az egy ellátási hét viszonylatában a legnagyobb termékvariációt biztosító feldolgozó vagy feldolgozók részére 7 pont adható;

d) annak a feldolgozónak az ajánlatára, amelyben a feldolgozó a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint meghatározott újrafelhasználható csomagolóanyag alkalmazását vállalja, 7 pont adható;

e) ha a szállító vállalja az előfinanszírozást, akkor részére 8 pont adható;

f) annak a feldolgozónak az ajánlatára, amelyben a feldolgozó a keletkező hulladékok szelektív gyűjtésének megvalósítását vállalja, 5 pont adható;

g) *  annak a szállítónak az ajánlatára, amely hetente egynél több kiosztási napra vállalja natúr termék („I/a. teljes/ félzsíros tej”, „I/a. zsírszegény tej”, „I/c. natúr joghurt” és „I/c. natúr kefir”) szállítását, heti 2 kiosztási nap esetén 5 pont, heti 3 kiosztási nap esetén 7 pont, heti 4 kiosztási nap esetén 9 pont adható.

(5) A (4) bekezdés c) pontja szerint vállalt termékek esetében az egyes termékek ára tekintetében az alábbi pontrendszer alkalmazandó:

a) „I/a. teljes/félzsíros tej” esetében a 15. § (2) és (3) bekezdés a) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 3%-onkénti csökkenése esetén 1,5-1,5 pont, de legfeljebb 15 pont,

b) „I/a. zsírszegény tej” esetében a 15. § (2) és (3) bekezdés b) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 8%-onkénti csökkenése esetén 1,5-1,5 pont, de legfeljebb 15 pont,

c) „I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej” esetében a 15. § (2) és (3) bekezdés a) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 3%-onkénti csökkenése esetén 2,5-2,5 pont, de legfeljebb 25 pont,

d) „I/b. zsírszegény ízesített tej” esetében a 15. § (2) és (3) bekezdés b) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 8%-onkénti csökkenése esetén 2-2 pont, de legfeljebb 20 pont,

e) „I/c. natúr joghurt” és „I/c. natúr kefir” esetében a 15. § (2) és (3) bekezdés c) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 10%-onkénti csökkenése esetén 1,5-1,5 pont, de legfeljebb 8 pont,

f) „I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt” esetében a 15. § (2) és (3) bekezdés d) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 10%-onkénti csökkenése esetén 2-2 pont, de legfeljebb 8 pont,

g) „II. gyümölcsdarabos joghurt” esetében a 15. § (2) és (3) bekezdés e) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 10%-onkénti csökkenése esetén 2,5-2,5 pont, de legfeljebb 10 pont,

h) „III. ömlesztett sajt” esetében a 15. § (2) és (3) bekezdés f) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 10%-onkénti csökkenése esetén 2,5-2,5 pont, de legfeljebb 10 pont.

(6) Többletpont nem adható az olyan, az adott intézmény kapcsán a szállítói ajánlatban szereplő termék után, amely termék az adott intézmény esetében nem szerepel a fenntartó által közzétett ajánlattételi kiírásban.

(7) A szállítónak a 6. mellékletben meghatározott promóciós intézkedések közül legalább két intézkedést vállalnia kell. Minden további vállalás esetén 0,5 pont adható.

(8) A (4), (5) és (7) bekezdésben meghatározott és az ajánlatban rögzített vállalások (a továbbiakban együtt: vállalások) pontszámát nem lehet csökkenteni.

(9) Az ajánlatokat zárt borítékban, egy eredeti példányban, papír alapon, az ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátva, valamint elektronikus adathordozón kell megküldeni a fenntartó részére. Az ajánlatok bontásának minden év május 17-éig kell megtörténnie, amelyre az ajánlattevőket meg kell hívni. Az ajánlatok bontásáról bontási jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a jelenlevők aláírásával el kell látni. A jegyzőkönyv másolatát harminc napon belül elektronikus úton meg kell küldeni a miniszter részére.

(10) A rangsorolás alapján a legtöbb pontszámot elért szállítóval kell a fenntartónak a szállítási szerződést megkötnie. A vállalások érvényesülését a szállítási szerződésben is rögzíteni kell. A kialakított rangsort a fenntartónak a döntést követő harminc napon belül a hivatalos honlapján közzé kell tennie és ezzel egyidejűleg a 10. melléklet szerinti formátumban, elektronikus úton meg kell küldenie miniszter részére.

(11) Ha a vállalások a program lebonyolítása során nem teljesülnek, az intézmény és a szállító erről jegyzőkönyvet állít ki, amelyet megküld a miniszternek. A felek a jegyzőkönyvben kötelesek egyértelműen megjelölni, hogy melyik fél miatt nem valósultak meg a vállalások. Ha a vállalások a szállító mulasztása miatt nem valósultak meg, a következő évi ajánlattételi felhívás során a fenntartó nem köteles figyelembe venni a szállító ajánlatát. Ha a következő tanévi ajánlattételi felhívás során a szállító az egyetlen ajánlattevő, úgy a fenntartó a következő tanévre más szállítóval is köthet szerződést.

(12) A vállalások - különösen a promóciós intézkedések - megvalósulását a miniszter is jogosult helyszíni és adminisztratív ellenőrzés keretében ellenőrizni.

(13) *  Abban az esetben, ha a folyamatban levő tanév során a leszállított termék minősége egy hónapon belül legalább három esetben, dokumentáltan nem felelt meg a 2. mellékletben meghatározott minőségi előírásoknak, és a minőségi problémák kialakulásáért a szállító tehető felelőssé, akkor az ajánlattételi felhívás során egyetlen fenntartó sem köteles figyelembe venni az adott szállító ajánlatát.

 

11. § (1) A támogatás igénylésének feltétele, hogy a szállítási szerződés legalább az alábbi elemeket tartalmazza:

a) felek azonosító adatai (név, cím, adóazonosító jel, vállalkozás esetén székhely, cégjegyzékszám, adószám),

b) a felek képviselőinek azonosító adatai (név, cím),

c) a kapcsolattartó adatai és elérhetőségei (név, cím, telefonszám, faxszám, e-mail-cím),

d) a fenntartó - Oktatási Hivatal által kiadott - azonosítója,

e) az ellátott intézmények adatai (név, székhely megyéje, címe, OM azonosító szám),

f) a kérelmező (előfinanszírozó) megnevezése,

g) *  a szállítani tervezett termékek termékkategóriánkénti adatainak kimutatása [termék megnevezése, termékkategória megnevezése, termék kiszerelése, tanév során összességében szállítani tervezett mennyisége, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által engedélyezett saját üzemből szállított termék mennyisége (liter/kg), az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által engedélyezett másik üzemben bérgyártott termék mennyisége (liter/kg), az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által engedélyezett üzemből származó és más módon beszerzett termék mennyisége (liter/kg), továbbá a saját, a bérgyártó és az egyéb módon bevont üzem vagy üzemek neve, működési engedélyszáma],

h) a tanév megjelölése,

i) feladatellátási helyenként az átvevő feladatellátási hely neve, OM azonosítója, az Oktatási Hivatal nyilvántartása szerinti feladatellátási hely kódja, pontos címe, megyéje, települése,

j) *  feladatellátási helyenként az ellátni kívánt végső kedvezményezettek száma végső kedvezményezett típusonként,

k) feladatellátási helyenként az adott tanév tanítási napjainak száma, a kiosztási napok száma, valamint a kiosztási napok megjelölése,

l) feladatellátási helyenként a szállítások és a kiosztás tervezett ütemezése, gyakorisága,

m) feladatellátási helyenként a szállítandó termékek megnevezése, az adott termékek kategóriájának megjelölése, a szállítani tervezett termékek mennyisége (kg vagy liter), a kg-ra vagy literre vetített bruttó ára, termékek kiszerelési módja és a kiszerelési mód szerinti egységnyi mennyisége,

n) a megrendelés és annak módosításának menete és teljesítése,

o) a minőségi kifogás kezelésének módja,

p) a számlázási és fizetési feltételek [számlázás ütemezése (hetente/havonta/időszakonként), számla kötelező adattartalmának rögzítése, pénzügyi teljesítés támogatási konstrukcióból eredő speciális menete],

q) *  a promóciós intézkedések adatai [felelős megnevezése, kiterjedésének és elérhetőségének meghatározása, tervezett költsége, megvalósítás időszaka, ha helyi kiterjedésű, az érintett intézmények adatainak rögzítése is (OM azonosító, feladatellátási hely kód, részt vevő végső kedvezményezettek létszáma)],

r) a felek általános szerződési és a támogatás igénybevételének feltételeként a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendeletben és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott kötelezettségei,

s) az iratmegőrzési hely meghatározása,

t) *  nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a szállító, illetve a fenntartó a szerződés teljesítésétől elállhat, ha a Kincstár a vonatkozó szerződést nem hagyta jóvá.

(2) A fenti kötelező adatokat is tartalmazó szállítási szerződés mintát a 3. melléklet tartalmazza.

(3) *  A szállítási szerződésben a végső kedvezményezettek számát az ellátni kívánt intézmények alapító okiratában megjelölt keretlétszám figyelembevételével, vagy amennyiben a szerződés megkötésének pillanatában az intézménybe beiratkozott tanulók száma a keretlétszámnál kevesebb, úgy a nevelési-oktatási intézménybe a szállítási szerződés megkötését követő tanév első évfolyamára beíratott tanulóknak, valamint a szállítási szerződés megkötésének tanévében az első és az utolsó előtti évfolyamra járó tanulóknak a szállítási szerződés megkötésekor fennálló számának alapulvételével kell meghatározni.

(4) *  A 11. § (1) bekezdés j) pontjában megjelölt és a (3) bekezdés szerint becsült, feladatellátási helyenkénti és végső kedvezményezett típusonkénti létszámok nem haladhatják meg az Oktatási Hivatal nyilvántartásában az adott feladatellátási hely kapcsán szereplő keretlétszámot. A keretlétszám feletti létszámra jutó termékmennyiséget a Kincstár a 12. § (5) bekezdése szerinti döntésében köteles elutasítani.

(5) *  Ha a szállító nem rendelkezik a szállított termék vonatkozásában saját, illetve a megrendelések teljesítését teljes mértékben lehetővé tevő saját tejfeldolgozó üzemmel, a kérelmezőnek azt a szerződést, amelyet a szállító egy, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által engedélyezett üzemmel a tejtermék előállítása tárgyában kötött, a szállítási szerződéssel együtt - a 12. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben - csatolnia kell a szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelméhez.

(6) *  A kiszállított termékek mennyiségét a szállító saját üzemében előállított, illetve az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által engedélyezett üzem által gyártott és egyéb módon beszerzett, továbbá az (5) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezettel kötött szerződésben szereplő termékmennyiségnek le kell fednie. Ha az e bekezdésben foglalt feltétel nem teljesül, a kiszállított termékek után támogatás nem nyújtható.

(7) A szállítási szerződésnek a kérelmező személyére vonatkozó eleme nem módosítható.

(8) *  A szállító, illetve a fenntartó a szerződés teljesítésétől elállhat, ha a Kincstár a vonatkozó szerződést nem hagyta jóvá.

 

12. § (1) A kérelmező köteles a szállítási szerződések jóváhagyása iránti kérelmét, a már megkötött szállítási szerződéseit és az e rendelet szerint csatolandó egyéb dokumentumokat legkésőbb az adott tanév kezdetét megelőző május 5. és május 31. között a 7. §-ban foglaltak szerint megküldeni a Kincstár részére. A benyújtási határidő jogvesztő.

(2) A Kincstár a megkötött szállítási szerződésekkel kapcsolatos, várható költségvetési forrásigényről elektronikus úton minden év június 15-éig tájékoztató adatot küld a miniszter részére. A kérelmező a szállítási szerződések jóváhagyására tanévenként egy kérelmet nyújthat be.

(2a) *  A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, abban az esetben, ha a Kincstár az (1) bekezdés szerinti kérelmet az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság által helyszíni ellenőrzés keretében lefolytatott vizsgálat során megállapított szabálytalanságok miatt elutasítja, akkor az elutasított kérelemhez csatolt szerződésekben szereplő nevelési-oktatási intézményekre vonatkozóan a fenntartó jogosult a 10. § (10) bekezdése szerinti rangsorban következő, előzetes jóváhagyással rendelkező szállítóval új szerződést kötni.

(2b) *  A Kincstár a (2a) bekezdés szerinti esetben az elutasított kérelmekhez csatolt szerződésekről a fenntartókat tájékoztatja.

(2c) *  A Kincstár a (2a) bekezdés szerint megkötött szerződéseket kizárólag az eredeti, elutasított kérelmekhez csatolt szerződésekben szereplő nevelési-oktatási intézmények, termékkategóriák vonatkozásában, és legfeljebb az abban megjelölt termékmennyiségek erejéig hagyja jóvá.

(2d) *  A kérelmezőnek a (2a) bekezdés szerint megkötött szerződéseinek jóváhagyása iránti kérelmét legkésőbb a szerződéssel érintett szállítási időszak kezdetét megelőző harmincadik napig kell a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus felületen benyújtania.

(3) A szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelemben fel nem tüntetett vagy a kérelemhez a benyújtási határidő lejártáig nem csatolt szállítási szerződésben vagy szerződésekben foglalt termékmennyiséget a Kincstár nem veszi figyelembe.

(4) *  A Kincstár az (1) bekezdés szerint benyújtott szállítási szerződések jóváhagyása iránti kérelem tárgyában legkésőbb az adott tanév kezdetét megelőző július 31-éig döntést hoz.

(5) A Kincstár a szállítási szerződések jóváhagyásakor jóváhagyja a kérelmező által a teljes tanévre vonatkozóan igényelhető támogatás felső határát, valamint a szerződő partnerenként és összevont termékkategóriánként szállítható termékmennyiségeket. A kérelmező köteles a részére az egyes összevont termékkategóriákra jóváhagyott mennyiségekről a szerződéses partnereit tájékoztatni.

(6) A támogatás felső korlátját a szállítási szerződésben jóváhagyott összevont termékkategóriák szerinti mennyiségek, valamint a kérelmező számára a teljes tanévre vonatkozóan jóváhagyott támogatás felső határa képezik. A Kincstár a szállítani tervezett összevont termékkategóriák szerinti mennyiségeket egy adott szállító és fenntartó viszonylatában hagyja jóvá.

(7) *  Az (1) és (2d) bekezdésekben meghatározott határidőt követően új feladatellátási helyek bevonására, továbbá a szállító és fenntartó viszonylatában az összevont termékkategóriánként jóváhagyott mennyiségek módosítására nincs lehetőség.

(8) A kérelmező jogosult - a szerződő partnerével történő közös megegyezés alapján - az azonos fenntartóhoz tartozó nevelési-oktatási intézmények között azonos összevont termékkategórián belül termékmennyiséget átcsoportosítani. Termékmennyiség átcsoportosítására kizárólag a szállítási szerződésben a fogadó intézményre vonatkozóan jóváhagyott összevont termékkategóriák tekintetében kerülhet sor. A kiosztott termékmennyiség nem haladhatja meg a szállítási szerződések jóváhagyására vonatkozó döntésben a kérelmező és szerződő partnere vonatkozásában az egyes összevont termékkategóriákra jóváhagyott teljes tanévi mennyiséget. Az összevont termékkategóriák mennyiségi kereteinek vizsgálatakor a Kincstár a kifizetési kérelmek alapján jóváhagyott mennyiségeket veszi figyelembe.

(9) A kérelmező minden egyes szállítási időszakra vonatkozó kifizetési kérelemben köteles jelezni a jóváhagyott szállítási szerződéseit érintő, adott tanévi OM azonosító-változást, intézmény-összevonást, megszűnést, átalakítást, fenntartói jog átadást és fenntartói jog átalakulást. Fenntartói jog átadás és átalakulás esetében a kifizetési kérelemhez mellékelni kell az új fenntartó képviselője által aláírt, 11. melléklet szerinti mintának megfelelő adattartalmú nyilatkozatot. A változást igazoló dokumentumokat kizárólag a változást követő első kifizetési kérelemhez kell mellékelni. Az intézmény fenntartója a szállítót köteles a fenti változásokról értesíteni.

(10) A program keretében a szállításokat csak a Kincstár által közölt döntés birtokában lehet megkezdeni. Nem fizethető támogatás azon termékmennyiségek után, amelyeket a Kincstár nem hagyott jóvá.

(10a) *  A szállítás - a kérelmező felelősségére - a Kincstárnak a (2d) bekezdés szerint benyújtott kérelem tárgyában hozott döntése hiányában is megkezdhető, azonban kifizetési kérelem csak a Kincstár általi jóváhagyást követően nyújtható be.

(11) Ha a termék átvételekor az átvétel helyén az átvételért felelős személy szemrevételezéssel megállapítja, hogy a termék minősége nem felel meg a 2. mellékletben előírtaknak, köteles azt a szállító felé jelezni, és a szállító köteles a szállítási szerződésben meghatározott időn belül a kifogásolt terméket kicserélni. Abban az esetben, ha a szállító a fenti kötelezettségének nem tesz a szállítási szerződésben meghatározott időn belül eleget, az átvételért felelős személy köteles a minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni, és azt a szállító képviselőjével aláíratni, valamint a jegyzőkönyv másolatát a szállító részére átadni. A szállító köteles együttműködni a nevelési-oktatási intézménnyel és fenntartójával vagy annak képviselőjével a minőségi kifogás jegyzőkönyvezése során. A minőségi kifogásról a fenntartó köteles a Kincstárt értesíteni, és az értesítéshez a jegyzőkönyv másolatát mellékelni.

(12) A nevelési-oktatási intézmény a támogatott termék tanulók részére történő kiosztását a közétkeztetés időpontjaitól eltérő időpontban végzi el.”

 

IV.) Az óvoda- és iskolatej program keretében ellátandó intézmények adatai az intézmény székhelyének kezdőbetűje szerinti abc-sorrendben, a 2019. október 1-jei OSAP adatok alapján készültek.

-          Az intézmény neve:

-          Az intézmény címe:

-          Az intézmény székhelyének megyéje:

-          Az intézmény OM azonosítója:

-          A feladatellátási hely azonosítója:

-          Az ellátott általános iskolai tanulók száma:

-          Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:

-          Az ellátott óvodások száma:

-          Az ellátott SNI óvodások száma:

-          Az ellátott összes kedvezményezett száma:

 

1.Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskola és Sportiskola 3292 Adács, II. Rákóczi Ferenc utca 20-24.

Az intézmény székhelyének megyéje: Heves

Az intézmény OM azonosítója: 201678

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 138

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 8

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:146

 

2. Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola 3032 Apc, Fő út 48.

 

Az intézmény székhelyének megyéje: Heves

Az intézmény OM azonosítója: 201717

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:159

Az ellátott SNI1 általános iskolai tanulók száma: 8

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:167

 

 

 

3. Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda 3347 Balaton, Kossuth Lajos út 80.

 

Az intézmény székhelyének megyéje: Heves

Az intézmény OM azonosítója: 031494

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 168

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 8

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 176

 

Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda – Balatoni Tagóvodája 3347 Balaton, Jókai utca 10.

 

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma: 50

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 50

 

3344 Mikófalva, II. Rákóczi Ferenc út 6.

 

A feladatellátási hely azonosítója: 3

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 7

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:2

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 9

 

Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Borsodszentgyörgyi Tagiskolája 3623 Borsodszentgyörgy, Szentgyörgy út 95-97.

 

A feladatellátási hely azonosítója: 4

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 148

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 5

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 153

 

Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda – Borsodszentgyörgy Tagóvoda 3623 Borsodszentgyörgy, Szentgyörgy út 97.

 

A feladatellátási hely azonosítója: 5

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma: 40

Az ellátott SNI óvodások száma:1

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 41

 

4. Szent Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda 3654 Bánréve, Kossuth Lajos u. 22.

 

Az intézmény székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén

Az intézmény OM azonosítója: 029149

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 233

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 10

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 243

 

Szent Mihály Katolikus Általános Iskola – Serényfalvai Katolikus Általános Iskola Tagiskolája 3729 Serényfalva, Kossuth Lajos u. 74.

 

A feladatellátási hely azonosítója: 3

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 53

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 1

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 54

 

Szent Mihály Katolikus Általános Iskola Szent Ágnes Tagóvodája 3654 Bánréve, Kossuth Lajos u. 22/B.

 

A feladatellátási hely azonosítója: 4

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:

Az ellátott óvodások száma: 54

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 54

 

5. Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda 3300 Eger, Deák Ferenc u. 45.

 

Az intézmény székhelyének megyéje: Heves

Az intézmény OM azonosítója: 031455

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 309

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 1

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 310

 

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda 3300 Eger, Kossuth Lajos út 8.

 

A feladatellátási hely azonosítója: 3

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 405

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 8

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 413

 

Szent Imre Általános Iskola és Óvoda Jó Pásztor Tagóvodája 3300 Eger, Cifrakapu tér 4.

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma: 53

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 53

 

6. Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3860 Encs, Petőfi Sándor út 18.

 

Az intézmény székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén

Az intézmény OM azonosítója: 201784

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 373

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 12

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 385

 

7. Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda 5231 Fegyvernek, Dózsa György út 2.

 

Az intézmény székhelyének megyéje: Jász-Nagykun-Szolnok

Az intézmény OM azonosítója: 203352

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 141

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 24

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 165

 

Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 165.

 

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 27

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 1

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 28

 

Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 152.

 

A feladatellátási hely azonosítója: 3

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma:…0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 0

 

Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Rita Tagóvodája 5231 Fegyvernek, Ady Endre út 53.

 

A feladatellátási hely azonosítója: 5

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma: 41

Az ellátott SNI óvodások száma: 2

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 43

 

8. Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola 3651 Felsőzsolca, Szent István u. 2.


Az intézmény székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén
Az intézmény OM azonosítója: 201722

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 198

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:4

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:202

 

9. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola 3390 Füzesabony, Kossuth Lajos út 1-3.

 

Az intézmény székhelyének megyéje: Heves

Az intézmény OM azonosítója:202814

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:276

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:14

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:290

 

10. Maria Immaculata Katolikus Óvoda 3578 Girincs, Petőfi Sándor utca 1/B.

 

Az intézmény székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén

Az intézmény OM azonosítója:203124

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma:45, a 2020/2021 tanévben: 48

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:45, 2020/2021 tanévben: 48

 

11. II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda 3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 2.

 

Az intézmény székhelyének megyéje: Heves

Az intézmény OM azonosítója:201534

A feladatellátási hely azonosítója: 001

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 404

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:7

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 411

Rákóczi Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda – Szent Erzsébet Római Katolikus Tagóvodája 3200 Gyöngyös, Országút út 1-3.

 

A feladatellátási hely azonosítója: 003

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma: 34

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 34

 

12. Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3231 Gyöngyössolymos, Jókai Mór u. 2.

 

Az intézmény OM azonosítója:031539

Az intézmény székhelyének megyéje: Heves

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:177

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:1

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 178

 

Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 133.

 

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 126

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 2

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 128

 

13. Szent Anna Katolikus Általános Iskola 3626 Hangony, Rákóczi Ferenc út 136.

 

Az intézmény székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén

Az intézmény OM azonosítója:029156

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 120

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 2

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 122

 

14. Mátyás Király Katolikus Általános Iskola 3563 Hernádkak, Petőfi Sándor u. 16.

 

Az intézmény székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén

Az intézmény OM azonosítója:029121

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 88

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 12

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 100

 

15. Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda 3360 Heves, József Attila u. 18.

 

Az intézmény székhelyének megyéje: Heves

Az intézmény OM azonosítója:202748

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 190

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 8

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 198

 

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Boconádi Tagiskolája 3368 Boconád, Szabadság tér 7.

 

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:100

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:8

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:108

 

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Boconádi Tagóvodája 3368 Boconád, Szabadság tér 14.

 

A feladatellátási hely azonosítója: 3

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma: 33

Az ellátott bölcsödés korú száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 33

 

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pélyi Petőfi Sándor Tagiskolája 3381 Pély, Fő utca 138.

 

A feladatellátási hely azonosítója: 4

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:135

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 6

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 141

 

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pélyi Petőfi Sándor Tagiskolája 3382 Tarnaszentmiklós, Fő u. 15. szám alatti feladatellátási helye

 

A feladatellátási hely azonosítója: 5

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:25

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 1

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 26

 

16. Szent György Katolikus Óvoda és Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi Ferenc út 1.


Az intézmény székhelyének megyéje: Jász-Nagykun-Szolnok
Az intézmény OM azonosítója:201711

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 205

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 13

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:218

 

Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 78.

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:76

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:5

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:81

 

Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Jászalsószentgyörgyi Óvoda 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15.

 

A feladatellátási hely azonosítója: 3

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma: 98

Az ellátott bölcsődés korúak száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:98

 

17. Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola 5130 Jászapáti, Damjanich János út 2.

 

Az intézmény székhelyének megyéje: Jász-Nagykun-Szolnok

Az intézmény OM azonosítója: 201684

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 95

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:3

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 98

 

Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 33.

 

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 53

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:4

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 57

 

18. Gönczy Pál Katolikus Általános Iskola 3281 Karácsond, Szent István út 40.

 

Az intézmény székhelyének megyéje: Heves

Az intézmény OM azonosítója: 200450

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 167

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 8

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:175

 

19. Györffy István Katolikus Általános Iskola 5300 Karcag, József Attila u. 1.

 

Az intézmény székhelyének megyéje: Jász-Nagykun-Szolnok

Az intézmény OM azonosítója:203114

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:252

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:10

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 262

 

Györffy István Katolikus Általános Iskola 5300 Karcag, Kossuth tér 4.

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:115

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:1

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:116

 

20. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 3350 Kál, Rózsa út 8.

Az intézmény székhelyének megyéje: Heves

Az intézmény OM azonosítója:031585

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:209

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:17

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:226

 

Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 3350 Kál, Rózsa út 13-15.

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:49

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:2

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:51

 

21. Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda 5331 Kenderes, Szent István út 36.

 

Az intézmény székhelyének megyéje: Jász-Nagykun-Szolnok

Az intézmény OM azonosítója:035938

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:186

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:11

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:197

 

Megjegyzés: 2020. szeptember 1-től a felújítási munkák miatt a tanítás a székhelyen folyik, a telephely

ez időponttól szünetel (nagy valószínűség szerint).

 

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda 5331 Kenderes, Szent István út 40.

 

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:0

 

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda Liliom Tagóvodája 5331 Kenderes Szent István út 60.

 

A feladatellátási hely azonosítója: 3

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma:124

Az ellátott SNI óvodások száma:3

Az ellátott összes kedvezményezett száma:127

 

22. Szent II. János Pál Katolikus Általános Iskola 3577 Köröm, Kossuth L. u. 44.


Az intézmény székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén
Az intézmény OM azonosítója: 029145

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 225

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 18

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 243

 

 

23. Szent István Katolikus Általános Iskola 3400 Mezőkövesd, Jezsuiták tere 3.

 

Az intézmény székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén

Az intézmény OM azonosítója:028895

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:379

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:11

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 390

 

24. Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola 3421 Mezőnyárád, Szent István király út 75.

 

Az intézmény székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén

Az intézmény OM azonosítója: 203178

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:120

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 5

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 125

 

25. Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda  3535 Miskolc, Móra Ferenc u. 1/A.


Az intézmény székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén
Az intézmény OM azonosítója: 201761

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 307

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 5

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 312

 

Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola és Kisboldogasszony Tagóvoda  3535 Miskolc, Puskás Tivadar út 2-4.


A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma: 81

Az ellátott bölcsődés korúak száma: 8

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 89

 

26. Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda 3508 Miskolc, Szeretet utca 5.

 

Az intézmény székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén

Az intézmény OM azonosítója: 201794

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:211

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:4

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:215

Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Hejőcsabai Tagóvodája 3508 Miskolc, Mész u. 3.

 

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma:69

Az ellátott bölcsődés korúak száma: 10

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 79

 

27. Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda 3532 Miskolc, Fadrusz János u. 3-8.

 

Az intézmény székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén

Az intézmény OM azonosítója:200298

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:363

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 15

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:378

 

Szent Imre Általános Iskola és Óvoda Szent Anna Tagóvodája 3532 Miskolc, Brigád u. 2/A.

 

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma:96

Az ellátott SNI óvodások száma:1

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 97

 

28. Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda 3530 Miskolc, Mádai Lajos u. 2/A.

 

Az intézmény székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén

Az intézmény OM azonosítója:201516

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:414

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:13

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:427

 

Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda Weöres Sándor Tagóvodája 3530 Miskolc, Vörösmarty Mihály u. 26.

 

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma: 71

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 71

 

29. Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda 5065 Nagykörű, Rákóczi út 22-24.

 

Az intézmény OM azonosítója:201781

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 136

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:4

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:140

 

Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda Cseresznyevirág Katolikus Tagóvodája 5065 Nagykörű, Május 1. út 7.

 

A feladatellátási hely azonosítója: 3

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma: 70

Bölcsődés korúak száma: 4

Az ellátott SNI óvodások száma:1

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 75

 

Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda Szent Gellért

Katolikus Általános Iskola Tagiskolája 5062 Kőtelek, Zrínyi út 3.

 

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:114

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:4

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 118

 

Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda Szent Kinga

Katolikus Tagóvodája 5062 Kőtelek, Zrínyi út 10-12.

 

A feladatellátási hely azonosítója: 4

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma:57

Bölcsődés korúak száma: 7

Az ellátott SNI óvodások száma:2

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 66

 

30. II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda 3600 Ózd, Bem József u. 8.

 

Az intézmény székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén

Az intézmény OM azonosítója:201525

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 293

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 12

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:305

 

II. János Pál Katolikus Általános Iskola 3600 Ózd, Bem József u. 12.

 

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 35

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:35

 

II. János Pál Katolikus Általános Iskola Tagóvodája 3600 Ózd, Alkotmány út 2.

 

A feladatellátási hely azonosítója: 3

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:

Az ellátott óvodások száma: 108

Bölcsődés korú ellátott száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:108

 

31. Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3572 Sajólád, Dózsa György út. 74.

 

Az intézmény székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén

Az intézmény OM azonosítója: 029139

A feladatellátási hely azonosítója: 001

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 255

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:18

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 273

 

Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szent István

Tagiskolája 3573 Sajópetri, Szabadság út 5.

A feladatellátási hely azonosítója: 003

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 47

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:1

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 48

 

32. Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola 3950 Sárospatak, Bartók Béla út 2.

Az intézmény székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén

Az intézmény OM azonosítója:201597

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:307

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:14

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 321

 

33. V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium, Általános Iskola Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola Tagintézménye 3980 Sátoraljaújhely, József Attila u. 1.

 

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:229

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:6

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 235

 

V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda Árpád-házi Szent

Margit Tagóvodája 3980 Sátoraljaújhely, Esze Tamás u. 79.

 

A feladatellátási hely azonosítója: 3

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma:109

Az ellátott SNI óvodások száma:1

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 110

 

34. Assisi Szent Klára Római Katolikus Óvoda 3752 Szendrő, Bem utca 2/b

 

Az intézmény székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén

Az intézmény OM azonosítója:

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma: 169

Az ellátott SNI óvodások száma: 1

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 170

 

35. Bolyai János Katolikus Általános Iskola 3900 Szerencs, Rákóczi u. 100.

 

Az intézmény székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén

Az intézmény OM azonosítója: 201726

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:406 fő

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:25 fő

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:431fő

 

36. Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola 3800 Szikszó, Miskolci út 9.

 

Az intézmény székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén

Az intézmény OM azonosítója:203175

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:419

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:4

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 423

 

37. Szent Imre Katolikus Általános Iskola 3359 Tenk, II. Rákóczi Ferenc utca 2.

 

Az intézmény székhelyének megyéje: Heves

Az intézmény OM azonosítója:202813

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 126

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 9

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 135

 

38. Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda 5350 Tiszafüred, Fő u. 26.

 

Az intézmény székhelyének megyéje: Jász-Nagykun-Szolnok

Az intézmény OM azonosítója:201556

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:393

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:13

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:406

 

Szent Imre Katolikus Általános Iskola Háromkirályok Tagóvodája 5350 Tiszafüred, Szőlősi út 1.

 

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma:107

Az ellátott SNI óvodások száma:1

Az ellátott összes kedvezményezett száma:108

 

39. Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda 5200 Törökszentmiklós, Almásy u. 1.

 

Az intézmény székhelyének megyéje: Jász-Nagykun-Szolnok

Az intézmény OM azonosítója: 201573

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:0

 

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szent Kristóf Katolikus Tagóvodája 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 167.

 

A feladatellátási hely azonosítója: 3

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma: 58fő

Az ellátott SNI óvodások száma: 1fő

Az ellátott összes kedvezményezett száma:59 fő

 

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Pánthy Endre Katolikus Általános Iskola Tagintézménye 5200 Törökszentmiklós, Petőfi Sándor u. 52.

 

A feladatellátási hely azonosítója: 4

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 202 fő

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 7 fő

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 209 fő

 

40. Vámosgyörki Visontai Kovách László Katolikus Általános Iskola és Tulipán Óvoda 3291 Vámosgyörk, Kossuth Lajos út 6.

 

Az intézmény székhelyének megyéje: Heves

Az intézmény OM azonosítója: 031550

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 127

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:6

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 133

 

Vámosgyörki Visontai Kovách László Katolikus Általános Iskola Tulipán Tagóvodája 3291 Vámosgyörk, Kossuth Lajos út 10.

 

Az intézmény OM azonosítója: 031550

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma:72

Az ellátott SNI óvodások száma:1

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 73

 

Eger, 2020. május 5.

Egri Főegyházmegye

 

………………………………………..

Dr. Németh Zoltán osztályvezető