Ajánlattételi felhívás az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények óvodáiban és általános iskoláiban a 2022/2023., a 2023/2024. és a 2024/2025. tanévekben óvoda- és iskolatej programban részt venni kívánó vállalkozások részére

 Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények óvodáiban és általános iskoláiban a 2022/2023., a 2023/2024. és a 2024/2025. tanévekben óvoda- és iskolatej programban részt venni kívánó vállalkozások részére

Iktatószám: 67/NZ-1/2022.05.04.

Tárgy: ajánlattételi felhívás óvoda- és iskolatej szállítására

Tisztelt Vállalkozók!

 A Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személyeként 00001/2012-003 számon nyilvántartásba vett Egri Főegyházmegye (székhelye: 3300 Eger, Széchenyi I. u. 1.) az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V. 5.) AM rendelet (továbbiakban: Rendelet vagy R.) rendelkezései alapján az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő óvodákban és általános iskolákban nevelt és tanított gyermekek, tanulók számára a 2022/2023., a 2023/2024. és a 2024/2025. tanévekben történő óvoda- és iskolatej szállítására az alábbi

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁST

 

teszi közzé az Egri Főegyházmegye www.eger.egyhazmegye.hu honlapjának közlemények rovatában.

 

Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények óvodáiban nevelt gyermekek és általános iskolai nevelésben részesülő tanulók számára tett Rendeletnek megfelelő ajánlatokat e felhívás I. fejezetében megjelölt támogatott tejtermékekre várjuk a felhívás IV. fejezetében megjelölt intézményekbe történő kiszállítással a megjelölt létszámok szerint.

 

I.  A Rendelet szerint a program során szállítandó, támogatott termékek:

 

R. „4. A támogatható termékek köre, tejegyenértékek

4. § (1) A program keretében a végső kedvezményezettek számára az alábbi termékek kerülhetnek kiosztásra: *

 

a) „I/a. teljes/félzsíros tej”: a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) VII. melléklet IV. rész III. szakasza szerinti teljes tej, illetve 2,8% (m/m) zsírtartalmú tej, valamint laktóz-intoleranciában szenvedő gyermekek részére az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet IV. rész III. szakasza szerinti fogyasztói tej azzal a feltétellel, hogy a tej laktóztartalma a fogyasztásra kész állapotban kevesebb, mint 0,1 g/100 g;

 

b) „I/a. zsírszegény tej”: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet IV. rész III. szakasza szerinti zsírszegény (1,5-1,8% m/m%) tej;

 

c) „I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej”: a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet (a továbbiakban: MÉ) 13. melléklet B. rész 1.1.1. pontja szerinti ízesített tejkészítmények azzal a feltétellel, hogy az ízesített késztermékben - az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (5) bekezdésének megfelelően - a tejhányad legalább 90% (m/m) és az 1.3. pontja szerinti zsíros vagy félzsíros kategóriába esik, valamint laktóz-intoleranciában szenvedő gyermekek részére az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet IV. rész III. szakasza szerinti fogyasztói tej azzal a feltétellel, hogy a tej laktóztartalma a fogyasztásra kész állapotban kevesebb, mint 0,1 g/100 g, és megfelel a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételnek;

 

d) „I/b. zsírszegény ízesített tej”: a MÉ 13. melléklet B. rész 1.1.1. pontja szerint ízesített tejkészítmények azzal a feltétellel, hogy az ízesített késztermékben - az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (5) bekezdésének megfelelően - a tejhányad legalább 90% (m/m) legyen, továbbá azzal a feltétellel, hogy a MÉ 13. számú melléklet B. rész 1.3. pontja szerinti zsírszegény kategóriába esik, és megfelel a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételnek;

 

e) „I/c. natúr joghurt” és „I/c. natúr kefir”: a MÉ 13. melléklet B. rész 2.1.1.3.1. és 2.1.1.3.2. pontjában meghatározott élőflórás savanyú natúr tejkészítmény (natúr joghurt és kefir), amely - az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (5) bekezdésének megfelelően - 100 tömegszázalékban tartalmaz tejet;

 

f) „I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt”: a MÉ 13. melléklet B. rész 2.1.2. pontjában meghatározott élőflórás savanyú tejkészítmény, amely gyümölcslével vagy egyéb ízesítőanyaggal ízesített, és - az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (5) bekezdésének megfelelően - legalább 90 tömegszázalékban tartalmaz tejet, valamint megfelel a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételnek;

 

g) „II. gyümölcsdarabos joghurt”: a MÉ 13. melléklet B. rész 2.1.2. pontjában meghatározott élőflórás savanyú tejkészítmény, amely gyümölccsel ízesített, és - az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (5) bekezdésének megfelelően - 75 tömegszázalékban tartalmaz tejet, és megfelel a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételnek;

 

h) „III. ömlesztett sajt”: a MÉ 13. melléklet B. rész 7.1.1. vagy 7.1.2. pontjában meghatározott, nem ízesített ömlesztett sajtok, amelyek legfeljebb 10 tömegszázalékban tartalmaznak tejidegen összetevőt, és megfelelnek a MÉ 13. melléklet B. rész 7.3. pontja szerinti félzsíros vagy zsíros kategóriának, valamint a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikk (3) bekezdésében foglalt feltételnek.

 

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt termékek az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet III. rész 1. pontja szerinti tejből készülnek, és megfelelnek az 5. §-ban meghatározott minőségi követelményeknek.

 

(3) A kiszállított terméket közvetlenül a végső kedvezményezett részére kell kiosztani. A kiosztásra kerülő terméket a nevelési-oktatási intézmény más célra - különösen továbbfeldolgozási, kereskedelmi, közétkeztetésben ételkészítési alapanyagul - nem használhatja fel.

 

(4) A program keretében egy héten legfeljebb négy tanítási vagy nevelési napon, végső kedvezményezettenként és tanítási vagy nevelési naponként legfeljebb 0,25 liter tejegyenértéknek megfelelő, az e rendeletben meghatározott és kiosztott termék után igényelhető támogatás.

 

(5) A (4) bekezdés szerinti 0,25 liter tejegyenértéknek megfelelő mennyiségi korlát figyelembevételekor a nevelési-oktatási intézménybe beiratkozott és ellátott végső kedvezményezettek létszámát kell figyelembe venni.

 

(6) A kiszállított termék tejegyenértéke meghatározása során

a) 1 liter kiszállított „I/a. teljes/félzsíros tej”, „I/a. zsírszegény tej”, „I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej”, „I/b. zsírszegény ízesített tej”, „I/c. natúr joghurt” és „I/c. natúr kefir”, „I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt”: 1 liter,

b) 1 kg kiszállított „III. ömlesztett sajt”: 2,912 liter,

c) 1 kg kiszállított „I/c. natúr joghurt” és „I/c. natúr kefir”, „I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt”: 0,971 liter,

d) 1 kg kiszállított „II. gyümölcsdarabos joghurt”: 0,87 liter

tejegyenértéknek felel meg.

 

II. Egyéb feltételek:

 

1.       Ajánlattevőnek vállalnia kell az előfinanszírozást és az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátását.

2.       Ajánlattevőnek biztosítania kell a napi szállítást. Ahol ez nem megoldható, ott a termékek hűtésére szolgáló hűtőszekrényt.

3.       Az ajánlatban minden olyan adatot meg kell adni, mely alapján az ajánlat a Rendelet 11. § (4) és (5) bekezdésében foglaltak szerint értékelhető lesz.

 

III. Adminisztratív információk:

 

-          Az ajánlattételi felhívás közzététele: Egri Főegyházmegye www.eger.egyhazmegye.hu című honlapjának közlemények rovatában 2022. május 5. és 2022. május 12. között.

-          Az ajánlatot a Rendelet 10. § (9) bekezdésének megfelelő formában kell benyújtani zárt borítékban az Egri Főegyházmegye Oktatási Osztálya 3300 Eger, Deák F. u. 49. címre.

-          Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2022. május 12. 16.00 óra

-          Az ajánlatok bontásának nyilvános időpontja: 2022. május 13. (péntek) 14.00 óra

-          Az ajánlatok bontásának helyszíne: Egri Főegyházmegye Oktatási Osztálya - 3300 Eger, Deák F. u. 49. 

-          Az ajánlatok nyilvános bontására minden ajánlattevőt ezúton meghívunk.

-          Az ajánlattételre vonatkozó további szabályokat a Rendelet és különösen annak alább idézett 9-12. §-ai tartalmazzák. 

 

R. „9. A kérelmező kiválasztása, a szállítási szerződés megkötése, jóváhagyása, módosítása

 

10. § (1) A szállítási szerződést legfeljebb három teljes tanév vonatkozásában lehet megkötni.

(2) Egy nevelési-oktatási intézményre vonatkozóan egy tanév vonatkozásában kizárólag egy kérelmezővel köthető szállítási szerződés.

(2a) Amennyiben a fenntartó a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) értelmében nem kötelezett közbeszerzési eljárás lefolytatására, úgy az e rendeletben előírt pályázati és szerződéskötési eljárás lebonyolítását követően köti meg a szállítási szerződést.

(2b) Amennyiben a fenntartó a Kbt. irányadó rendelkezéseire figyelemmel kötelezett közbeszerzési eljárás lefolytatására, úgy a szállítási szerződést az e rendeletben foglalt követelményrendszer figyelembevételével köti meg és nyújtja be. Ebben az esetben a jelen rendeletben előírt pályázati eljárásra és szerződéskötésre előírt határidők nem alkalmazandóak, kivétel ez alól a szerződések benyújtására vonatkozóan a 14. § (1) bekezdésében foglalt határidő.

(3) A fenntartó és a kérelmező által egy okiratba foglalt szállítási szerződés több, ugyanazon fenntartóhoz tartozó, programba bevonni kívánt nevelési-oktatási intézményre is vonatkozhat.

(4) A (2) bekezdéstől eltérően, abban az esetben, ha a nevelési-oktatási intézményhez a székhelyén kívüli más településen működő tagintézmény vagy telephely tartozik, és a tagintézmény vagy telephely ellátását a nevelési-oktatási intézményt ellátó kérelmező nem vállalja, az érintett tagintézményre vagy telephelyre vonatkozó szállítási szerződést a fenntartó másik

kérelmezővel is megkötheti.

(5) A 14. § (5) bekezdése szerinti esetben az előzetes jóváhagyással rendelkező kérelmezővel az új szerződést egy teljes tanévnél rövidebb időszakra vonatkozóan is meg lehet kötni.

(6) A több tanévre szóló szállítási szerződéseket a soron következő tanévre vonatkozóan a 13. § (1) bekezdés e), g)-m) és o) pontja szerinti adatok meghatározásának érdekében módosítani kell.

 

11. § (1) A fenntartó az adott tanév kezdetét megelőző május 5-éig előzetes ajánlattételi kiírást tesz közzé, amelyben megjelöli az ellátandó nevelési-oktatási intézményeket és azok adatait, és nevelési-oktatási intézményenként rögzíti a programban kiosztandó termékek körét, amelynek tartalmaznia kell legalább heti egy natúr terméket. E rendelet rendelkezései szerint elkészített ajánlattételi kiírást a közzétételtől számított tizenöt napon belül a fenntartó köteles tájékoztatásul megküldeni a miniszternek is a Kincstár honlapján közzétett közleményben megjelölt elektronikus levelezési címre. A kérelmezőnek az ajánlatát legkésőbb az adott tanév kezdetét megelőző május 12-éig kell megküldenie. A kérelmező egy adott nevelési-oktatási intézmény vonatkozásában csak azon termékeket szerepeltetheti az ajánlatában, amelyeket az ajánlati kiírásban az adott nevelési-oktatási intézmény kapcsán a fenntartó előír.

 

(2) Ha az ajánlattételi időszakban már ismert a soron következő tanévet érintő fenntartóváltás, akkor a jövőbeni fenntartó az ajánlattételi időszak szerinti fenntartó felé - a 15. § (3) bekezdésében foglaltak szerint - nyilatkozik a programban történő részvételi szándékáról. Az érintett tanuló-, illetve óvodáslétszámra vonatkozó ajánlattételt a nevelési-oktatási intézmény ajánlattétel időpontja szerinti fenntartója írja ki, és a szerződést is neki kell megkötnie a kérelmezővel.

(3) Ha egy adott nevelési-oktatási intézményben tanuló végső kedvezményezettek támogatott termékkel való ellátására több kérelmező tesz ajánlatot, akkor a kérelmezőket rangsorolni kell.

(4) Ha egy nevelési-oktatási intézmény ellátására több kérelmező tesz ajánlatot, akkor az adott határidőn túl beérkezett ajánlatokat a fenntartó a kiválasztási eljárás során nem veheti figyelembe.

(5) A kérelmezők rangsorolását a következő pontrendszer szerint kell elvégezni:

a) annak a kérelmezőnek az ajánlatára, amely az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által engedélyezett tejipari feldolgozóüzemmel vagy tejtermelést folytató tenyészettel rendelkezik, vagy amelynek tulajdonosi körét vagy üzletrészét legalább 80% tulajdoni hányaddal tejfeldolgozó üzemmel vagy tejtermelést folytató tenyészettel rendelkező gazdasági szervezet vagy magánszemély birtokolja, legfeljebb 9 pont adható;

b) annak a kérelmezőnek az ajánlatára, amely a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 2. § 1. pontja szerinti kistermelő, vagy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a alapján mikro-, kis- és középvállalkozás, legfeljebb 9 pont adható;

c) ha az ajánlattételi kiírásban az egyes nevelési-oktatási intézmények kapcsán a fenntartó a rögzített termékkörből kettőnél több termék szállítását írja elő, akkor a beérkezett ajánlatokban az egy ellátási hét viszonylatában a legnagyobb termékvariációt biztosító feldolgozó vagy feldolgozók részére legfeljebb 7 pont adható;

d) annak a feldolgozónak az ajánlatára, amelyben a feldolgozó a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint meghatározott újrafelhasználható csomagolóanyag alkalmazását vállalja, legfeljebb 7 pont adható;

e) ha a kérelmező vállalja az előfinanszírozást, akkor részére, legfeljebb 8 pont adható;

f) annak a feldolgozónak az ajánlatára, amelyben a feldolgozó a keletkező hulladékok szelektív gyűjtésének megvalósítását vállalja, legfeljebb 5 pont adható;

g) annak a kérelmezőnek az ajánlatára, amely hetente egynél több kiosztási napra vállalja natúr termék („I/a. teljes/félzsíros tej”, „I/a. zsírszegény tej”, „I/c. natúr joghurt” és „I/c. natúr kefir”) szállítását, heti 2 kiosztási nap esetén 5 pontot, heti 3 kiosztási nap esetén 7 pontot, heti 4 kiosztási nap esetén 9 pontot kell adni.

(6) Az ajánlatban szereplő termékek ára tekintetében a következő pontrendszert kell alkalmazni:

a) „I/a. teljes/félzsíros tej” esetében a 18. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az „I/a. zsírszegény tej” esetében a 18. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 3%-onkénti csökkenése esetén 2,5-2,5 pont, de legfeljebb 15 pont,

b) „I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej” esetében a 18. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint az „I/b. zsírszegény ízesített tej” esetében a 18. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 8%-onkénti csökkenése esetén 1,5-1,5 pont, de legfeljebb 6 pont,

c) „I/c. natúr joghurt” és „I/c. natúr kefir” esetében a 18. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 6%-onkénti csökkenése esetén 2-2 pont, de legfeljebb 8 pont,

d) „I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt” esetében a 18. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 10%-onkénti csökkenése esetén 1,5-1,5 pont, de legfeljebb 6 pont,

e) „II. gyümölcsdarabos joghurt” esetében a 18. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 10%-onkénti csökkenése esetén 1-1 pont, de legfeljebb 5 pont,

f) „III. ömlesztett sajt” esetében a 18. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott bruttó vételárnál magasabb ajánlat esetén 0 pont, a meghatározott bruttó vételár 6%-onkénti csökkenése esetén 1-1 pont, de legfeljebb 4 pont.

(7) Többletpont nem adható olyan, az adott nevelési-oktatási intézmény kapcsán a kérelmezői ajánlatban szereplő termék után, amely termék az adott nevelési-oktatási intézmény esetében nem szerepel a fenntartó által közzétett ajánlattételi kiírásban.

(8) A kérelmezőnek a 12. § (1) bekezdésében meghatározott promóciós intézkedések közül az ellátandó valamennyi nevelési-oktatási intézményre vonatkozóan legalább két intézkedést vállalnia kell. Minden további vállalás esetén 0,5 pont adható.

(9) Az (5), (6) és (8) bekezdésben meghatározott és az ajánlatban rögzített vállalások (a továbbiakban együtt: vállalások) pontszámát nem lehet csökkenteni.

(10) Az ajánlatokat zárt borítékban, egy eredeti példányban, papír alapon, az ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátva, valamint elektronikus adathordozón kell megküldeni a fenntartó részére. Az ajánlatok bontását minden év május 17-éig kell elvégezni, amelyre az ajánlattevőket meg kell hívni. Az ajánlatok bontásáról bontási jegyzőkönyv készül, amelyet a jelenlevők aláírásukkal látnak el. Ha az ajánlattevő az ajánlatok bontásánál nem tudott megjelenni, a bontási jegyzőkönyvet a fenntartónál megtekintheti. Az e rendelet szerinti bontási jegyzőkönyv másolatát harminc napon belül elektronikus úton meg kell küldeni tájékoztatásul a miniszter részére is a Kincstár honlapján közzétett közleményben megjelölt elektronikus levelezési címre.

(11) A rangsorolás eredményéről a fenntartó a kérelmezőt minden év május 24-éig értesíti. A rangsorolás alapján a legtöbb pontszámot elért kérelmezővel a fenntartó megköti a szállítási szerződést, azzal, hogy a vállalások érvényesülését a szállítási szerződésben rögzítik. Az e rendelet szerint kialakított rangsort a fenntartó a döntést követő harminc napon belül a hivatalos honlapján közzéteszi, és ezzel egyidejűleg a 4. melléklet szerinti formátumban, elektronikus úton megküldi tájékoztatásul a miniszter részére is a Kincstár honlapján közzétett közleményben megjelölt elektronikus levelezési címre.

(12) Ha a vállalások a program lebonyolítása során nem teljesülnek, a nevelési-oktatási intézmény és a kérelmező erről jegyzőkönyvet állít ki, amelyet megküld a miniszter és a Kincstár részére a Kincstár honlapján közzétett közleményben megjelölt elektronikus levelezési címekre. A felek a jegyzőkönyvben egyértelműen megjelölik, hogy melyik fél miatt nem valósultak meg a vállalások. Ha a vállalások a kérelmező mulasztása miatt nem valósultak meg, akkor a soron következő tanévre vonatkozó ajánlattételi felhívás során a fenntartó nem köteles figyelembe venni a kérelmező ajánlatát. Ha a soron következő tanévre vonatkozó ajánlattételi felhívás során a kérelmező az egyetlen ajánlattevő, a fenntartó a következő tanévre más kérelmezővel is köthet szerződést.

(13) A szállítási szerződésben foglalt vállalások - különösen a promóciós intézkedések - megvalósulását a miniszter helyszíni és adminisztratív ellenőrzés keretében vizsgálja.

(14) Ha a folyamatban levő tanév során a leszállított termék minősége egy hónapon belül legalább három esetben, dokumentáltan nem felelt meg az 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott minőségi előírásoknak, és erről a 15. § (7) bekezdésében foglaltak szerint a Kincstárt jegyzőkönyvben értesítik, a kifogással érintett kérelmező előzetes jóváhagyását a Kincstár a következő tanévre visszavonhatja.

 

13. § (1) A támogatás igénylésének feltétele, hogy a szállítási szerződés legalább a következő adatokat tartalmazza:

a) felek azonosító adatai (név, cím vagy székhely, adóazonosító jel vagy adószám, ügyfél-azonosító),

b) felek képviselőinek azonosító adatai (név, cím),

c) kapcsolattartó adatai és elérhetőségei (név, cím, telefonszám, e-mail-cím),

d) fenntartó - a Kincstár vagy az Oktatási Hivatal által kiadott - azonosítója,

e) a szállítani tervezett termékek termékkategóriánkénti adatainak kimutatása [termék megnevezése, termékkategória megnevezése, termék kiszerelése, tanév során összességében szállítani tervezett mennyisége, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által engedélyezett saját üzemből szállított termék mennyisége (liter/kg), az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által engedélyezett másik üzemben bérgyártott termék mennyisége (liter/kg), az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által engedélyezett üzemből származó és más módon beszerzett termék mennyisége (liter/kg), továbbá a saját, a bérgyártó és az egyéb módon bevont üzem vagy üzemek neve, működésiengedély-száma],

f) tanév megjelölése,

g) feladatellátási helyenként az átvevő feladatellátási helyének neve, OM azonosítója, az Oktatási Hivatal nyilvántartása szerinti feladatellátási hely azonosítója, pontos címe, megyéje, települése,

h) feladatellátási helyenként az ellátni kívánt végső kedvezményezettek száma végső kedvezményezett típusonként,

i) feladatellátási helyenként az adott tanév tanítási napjainak száma, a kiosztási napok száma, valamint a kiosztási napok megjelölése,

j) feladatellátási helyenként a szállítások és a kiosztás tervezett ütemezése, gyakorisága,

k) feladatellátási helyenként a szállítandó termék megnevezése, kategóriájának megjelölése, a szállítani tervezett termékmennyiség (kg vagy liter), a kg-ra vagy literre vetített bruttó ár, termék kiszerelési módja, a kiszerelési mód szerinti egységnyi mennyiség,

l) megrendelés és módosítása menetének és teljesítésének leírása,

m) minőségi kifogás kezelésének módja,

n) számlázási és fizetési feltételek [számlázás ütemezése (hetente, havonta, időszakonként), számla kötelező adattartalmának rögzítése, pénzügyi teljesítés támogatási konstrukcióból eredő speciális menete],

o) promóciós intézkedések adatai [felelős megnevezése, kiterjedésének és elérhetőségének meghatározása, tervezett költsége, megvalósítás időszaka; ha helyi kiterjedésű, az érintett nevelési-oktatási intézmények adatainak rögzítése (OM azonosító, feladatellátási hely azonosítója, végső kedvezményezettek létszáma)],

p) felek általános szerződéses és - a támogatás igénybevételének feltételeként - a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendeletben és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott kötelezettségei,

q) iratmegőrzési hely meghatározása,

r) nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a kérelmező, illetve a fenntartó a szerződés teljesítésétől elállhat, ha a Kincstár a vonatkozó szerződést nem hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazó szállítási szerződés mintát és azok mellékleteit, valamint a 10. § (6) bekezdése szerinti szállítási szerződés módosítás kötelező tartalmi elemeit magában foglaló mintát és azok mellékleteit a Kincstár a honlapján közleményben teszi közzé.

(3) A szállítási szerződésben a végső kedvezményezettek számát az ellátni kívánt nevelési-oktatási intézmények alapító okiratában megjelölt keretlétszám figyelembevételével, vagy ha a szerződés megkötésekor a nevelési-oktatási intézménybe beiratkozott végső kedvezményezettek száma a keretlétszámnál kevesebb, a nevelési-oktatási intézménybe a szállítási szerződés megkötését követő tanév első évfolyamára beíratott végső kedvezményezetteknek, valamint a szállítási szerződés megkötésének tanévében az első és az utolsó előtti évfolyamra járó végső kedvezményezetteknek a szállítási szerződés megkötésekor fennálló számának alapulvételével kell meghatározni.

(4) Az (1) bekezdés h) pontjában megjelölt és a (3) bekezdés szerint becsült feladatellátási helyenkénti és végső kedvezményezett típusonkénti létszámok nem haladhatják meg az Oktatási Hivatal vagy a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal nyilvántartásában az adott feladatellátási hely kapcsán meghatározott keretlétszámot. A keretlétszám feletti létszámra jutó termékmennyiséget a Kincstár a 14. § (10) bekezdése szerinti döntésében elutasítja.

(5) Ha a kérelmező nem rendelkezik a szállított termék vonatkozásában saját, illetve a megrendelések teljesítését teljes mértékben lehetővé tevő saját tejfeldolgozó üzemmel, a kérelmezőnek azt a szerződést, amelyet a kérelmező egy, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által engedélyezett üzemmel a tej, illetve a tejtermék előállítása tárgyában kötött, a szállítási szerződéssel együtt - a 14. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben - csatolnia kell a szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelméhez.

(6) A kiszállított termékek mennyiségét a kérelmező saját üzemében előállított, illetve az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által engedélyezett üzem által gyártott és egyéb módon beszerzett, továbbá az (5) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezettel kötött szerződésben szereplő termékmennyiségnek le kell fednie. Ha az e bekezdésben foglalt feltétel nem teljesül, a kiszállított termékek után támogatás nem nyújtható.

(7) A szállítási szerződésben a kérelmező személye nem módosítható.

(8) A kérelmező, illetve a fenntartó a szerződés teljesítésétől elállhat, ha a Kincstár a vonatkozó szerződést nem hagyta jóvá.

 

14. § (1) A kérelmező köteles a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú szállítási szerződés vagy szerződések jóváhagyása iránti kérelmét, továbbá a már megkötött szállítási szerződéseit és az e rendelet szerint csatolandó egyéb dokumentumokat legkésőbb az adott tanév kezdetét megelőző május 5. és május 31. között a 8. §-ban foglaltak szerint megküldeni a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon, ügyfélkapus azonosítást követően. A benyújtási határidő jogvesztő.

(2) A szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelem a következő adatokat tartalmazza:

a) kérelmező azonosító adatai (név, ügyfél-azonosító, cím, adószám);

b) benyújtó képviselő neve és ügyfél-azonosítója;

c) kérelmező kapcsolattartójának azonosító adatai (név, cím, telefonszám, elektronikus levélcím);

d) tanév megjelölése;

e) végső kedvezményezettek összesített létszáma;

f) szerződés azonosító;

g) fenntartó adatai (név, fenntartó azonosító);

h) a szállítandó terméket gyártó üzem neve, címe és az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által kiadott üzemengedély száma;

i) a szerződésben szereplő nevelési-oktatási intézmények azonosító adatai (OM azonosító, feladatellátási hely azonosítója, név, cím);

j) végső kedvezményezettek keretlétszáma;

k) végső kedvezményezettek típusonkénti létszáma;

l) tanítási napok száma, kiosztási napok száma és a kiosztási napok megnevezése;

m) a szállítandó termékekre vonatkozó adatok (név, termékkategória, az adott tanév során szállítani tervezett mennyiség, mennyiségi egység, bruttó egységár);

n) a kérelmező nyilatkozata arról, hogy

na) a támogatott terméknek a kedvezményezettek részére történő kiosztásáért felelősséget vállal,

nb) a támogatott terméket csak azon végső kedvezményezettek részére biztosítja, akik tekintetében a támogatást közvetve vagy közvetlenül kérelmezi,

nc) a támogatott terméket ételek elkészítéséhez nem használja fel, és biztosítja, hogy a fenntartott nevelési-oktatási intézmények sem használják fel ilyen célra,

nd) olyan - szállítólevelekkel, számlákkal és egyéb bizonylatokkal alátámasztott - nyilvántartást vezet, amely tartalmazza legalább a támogatott termék szállítóját, a leszállított termékmennyiséget termékkategóriánkénti és korcsoportonkénti (óvodás, általános iskolai tanuló) bontásban, valamint az egyes nevelési-oktatási intézménybe felvett tanulók, óvodások számát (havi bontásban), az adott tanítási, nevelési napon jelen lévő tanulók és óvodások számát és a kiosztott termékek kategóriánkénti mennyiségét (nevelési-oktatási intézményenként),

ne) a helyszíni ellenőrzés lefolytatása során az ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok elvégzését elősegíti, valamint az általa vezetett nyilvántartásokat és az ezzel kapcsolatos valamennyi iratot szükség esetén az ellenőrök rendelkezésre bocsátja,

nf) tájékoztatja a Kincstárt a szállítási szerződésben szereplő adatokban történő változásról a változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül,

ng) az na) és nc) alpontban foglalt kötelezettségeket a támogatott termékekkel ellátott nevelési-oktatási intézmény fenntartójával megismertette, és gondoskodott ezen kötelezettségek szállítási szerződésben való rögzítéséről,

nh) a szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelemben és a csatolt mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek;

o) csatolt dokumentumok felsorolása.

(3) A Kincstár a megkötött szállítási szerződésekkel kapcsolatos, várható költségvetési forrásigényről elektronikus úton minden év június 15-éig tájékoztató adatot küld a miniszter részére.

(4) A kérelmező tanévenként egy szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelmet nyújthat be.

(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően, abban az esetben, ha a Kincstár a szállítási szerződés jóváhagyása iránti, (1) bekezdés szerinti kérelmet elutasítja az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által helyszíni ellenőrzés keretében lefolytatott vizsgálat során megállapított szabálytalanságok miatt, akkor az elutasított kérelemhez csatolt szállítási szerződésekben szereplő nevelési-oktatási intézményekre vonatkozóan a fenntartó jogosult a 11. § (11) bekezdése szerinti rangsorban következő, előzetes jóváhagyással rendelkező kérelmezővel új szerződést kötni.

(6) A Kincstár az (5) bekezdés szerinti esetben az elutasított kérelmekről, valamint az azokhoz csatolt szállítási szerződésekről tájékoztatja a fenntartókat.

(7) A Kincstár az (5) bekezdésben foglaltakra tekintettel megkötött szerződéseket kizárólag az eredeti, elutasított kérelmekhez csatolt szerződésekben szereplő nevelési-oktatási intézmények, termékkategóriák vonatkozásában, és legfeljebb az abban megjelölt termékmennyiségek erejéig hagyja jóvá.

(8) A kérelmezőnek az (5) bekezdésben foglaltakra tekintettel megkötött szállítási szerződésére vonatkozó szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelmét legkésőbb a szerződéssel érintett szállítási időszak kezdetét megelőző harmincadik napig kell a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus felületen benyújtania.

(9) A szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelemben fel nem tüntetett vagy a kérelemhez a benyújtási határidő lejártáig nem csatolt szállítási szerződésben vagy szerződésekben foglalt termékmennyiséget a Kincstár nem veszi figyelembe.

(10) A Kincstár az (1) és a (8) bekezdés szerint benyújtott szállítási szerződések jóváhagyása iránti kérelem tárgyában legkésőbb az adott tanév kezdetét megelőző július 31-éig döntést hoz.

(11) A Kincstár a szállítási szerződések jóváhagyásakor jóváhagyja a kérelmező által a teljes tanévre vonatkozóan igényelhető támogatás felső határát, valamint a szerződő partnerenként és összevont termékkategóriánként szállítható termékmennyiségeket. A kérelmező a részére az egyes összevont termékkategóriákra jóváhagyott mennyiségekről a szerződéses partnereit tájékoztatja.

(12) A támogatás felső korlátját a szállítási szerződésben jóváhagyott összevont termékkategóriák szerinti mennyiségek, valamint a kérelmező számára a teljes tanévre vonatkozóan jóváhagyott támogatás felső határa képezi. A Kincstár a szállítani tervezett összevont termékkategóriák szerinti mennyiségeket egy adott kérelmező és fenntartó viszonylatában hagyja jóvá.”

 

IV.) Az óvoda- és iskolatej program keretében ellátandó intézmények adatai az intézmény székhelyének kezdőbetűje szerinti abc-sorrendben a 2021. október 1-jei OSAP adatok alapján készültek.

-          Az intézmény neve:

-          Az intézmény címe:

-          Az intézmény székhelyének megyéje:

-          Az intézmény OM azonosítója:

-          A feladatellátási hely azonosítója:

-          Az ellátott általános iskolai tanulók száma:

-          Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:

-          Az ellátott óvodások száma:

-          Az ellátott SNI óvodások száma:

-          Az ellátott összes kedvezményezett száma:


1. Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskola és Sportiskola
3292 Adács, II. Rákóczi Ferenc utca 20-24.

Az intézmény székhelyének megyéje: Heves

Az intézmény OM azonosítója: 201678

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 142

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 9

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:151 

Leendő első osztályosok száma:18 fő

Jelenlegi 1-7.osztály létszáma: 133 fő


2. Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola

3032 Apc, Fő út 48.

Az intézmény székhelyének megyéje: Heves

Az intézmény OM azonosítója: 201717

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma:157

Az ellátott SNI1 általános iskolai tanulók száma: 7

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott általános iskolai tanulók számából 2 fő laktóz érzékeny

Az ellátott összes kedvezményezett száma:166


3. Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Az intézmény székhelyének megyéje: Heves

Az intézmény OM azonosítója: 031494

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 172

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 6

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 178

 

Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Balatoni Tagóvodája

3347 Balaton, Jókai utca 10.

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma: 45

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 45


4. Szent György Katolikus Általános Iskola és Óvoda

3623 Borsodszentgyörgy, Szentgyörgy út 95-97.

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 146

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 4

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 150

 

Szent György Katolikus Általános Iskola és Óvoda Borsodszentgyörgyi Tagóvodája

3623 Borsodszentgyörgy, Szentgyörgy út 97.

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma: 45

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 45

 

Szent György Katolikus Általános Iskola és Óvoda Járdánházi Tagóvodája

3664 Járdánháza, IV. Béla út 127-129.

A feladatellátási hely azonosítója: 3

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma: 85

Az ellátott SNI óvodások száma: 1

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 8


5. Szent Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3654 Bánréve, Kossuth Lajos u. 22.

Az intézmény székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén

Az intézmény OM azonosítója: 029149

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 221

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 6

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 227

 

Szent Mihály Katolikus Általános Iskola – Serényfalvai Katolikus Általános Iskola Tagiskolája

3729 Serényfalva, Kossuth Lajos u. 74.

A feladatellátási hely azonosítója: 3

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 54

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 2

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 56

 

Szent Mihály Katolikus Általános Iskola Szent Ágnes Tagóvodája

3654 Bánréve, Kossuth Lajos u. 22/B.

A feladatellátási hely azonosítója: 4

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:

Az ellátott óvodások száma: 44

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 44


6. Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, AMI

3300 Eger, Deák Ferenc u. 45.

Az intézmény székhelyének megyéje: Heves

Az intézmény OM azonosítója: 031455

A feladatellátási hely azonosítója: 001

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 340

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 1

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 340

 

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola

3300 Eger, Kossuth Lajos út 8.

A feladatellátási hely azonosítója: 005

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 355

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 13

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 355

 

Szent Imre Általános Iskola és Óvoda Jó Pásztor Tagóvodája

3300 Eger, Cifrakapu tér 4.

A feladatellátási hely azonosítója: 003

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma: 56

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 56


7. Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
3860 Encs, Petőfi út 18.

Az intézmény székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén

Az intézmény OM azonosítója: 201784

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 362

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 9

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 371


8. Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda

5231 Fegyvernek, Dózsa György út 2.

Az intézmény székhelyének megyéje: Jász-Nagykun-Szolnok
Az intézmény OM azonosítója: 203352

A feladatellátási hely azonosítója: 001

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 155

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 18

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:173

 

Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda

5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 165.

A feladatellátási hely azonosítója: 002

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 29

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 1

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 30

 

Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda

5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 152.

A feladatellátási hely azonosítója: 003

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 0

 

Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Rita Tagóvodája

5231 Fegyvernek, Ady Endre út 53.

A feladatellátási hely azonosítója: 005

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:0

Az ellátott óvodások száma: 47

Az ellátott SNI óvodások száma: 4

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 51


9. Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola
3651 Felsőzsolca, Szent István u. 2.
Az intézmény székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén
Az intézmény OM azonosítója: 201722

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 180

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 3

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 183


10. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola
3390 Füzesabony, Kossuth Lajos út 1-3.

Az intézmény székhelyének megyéje: Heves

Az intézmény OM azonosítója:202814

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 285

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 12

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 297


11. Maria Immaculata Katolikus Óvoda
3578 Girincs, Petőfi Sándor utca 1/B.
Az intézmény székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén
Az intézmény OM azonosítója:203124

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma:70

Az ellátott SNI óvodások száma: 1

Az ellátott összes kedvezményezett száma:71


12. II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda
3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 2.

Az intézmény székhelyének megyéje: Heves

Az intézmény OM azonosítója: 201534

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 405

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 9

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 414

 

Rákóczi Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda – Szent Erzsébet Római Katolikus Tagóvodája

3200 Gyöngyös, Országút út 1-3.

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma: 40

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 40


13. Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola és AMI

3231 Gyöngyössolymos, Jókai Mór u. 2.
Az intézmény OM azonosítója: 031539

Az intézmény székhelyének megyéje: Heves

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 161

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 3

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 164

 

Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 133.

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 135

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 135


14. Szent Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3626 Hangony, Rákóczi Ferenc út 136.

Az intézmény székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén

Az intézmény OM azonosítója: 029156

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 130

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 130

 

Szent Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3626 Hangony, Rákóczi Ferenc út 177.

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma: 50

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 0


15. Mátyás Király Katolikus Általános Iskola
3563 Hernádkak, Petőfi Sándor u. 16.
Az intézmény székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén
Az intézmény OM azonosítója: 029121

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 92

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 13

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 105

Megjegyzés:

2022.09.01-től a berzéki Perczel Mór Óvoda várhatóan az intézmény tagóvodája lesz.

A berzéki óvodások száma: 38

A berzéki SNI óvodások száma: 0

Az óvoda jelenlegi fenntartója Berzék Község Önkormányzata kér ajánlatot.


16. Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3360 Heves, József Attila u. 18.

Az intézmény székhelyének megyéje: Heves

Az intézmény OM azonosítója: 202748

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 190

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 8

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 198

 

 

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Boconádi Tagiskolája

3368 Boconád, Szabadság tér 7.

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 95

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 5

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 101

 

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Boconádi Tagóvodája

3368 Boconád, Szabadság tér 14.

A feladatellátási hely azonosítója: 3

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma: 46

Az ellátott SNI óvodások száma: 1

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 47

 

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pélyi Petőfi Sándor Tagiskolája

3381 Pély, Fő utca 138.

A feladatellátási hely azonosítója: 4

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 144

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 6

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 150

 

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pélyi Petőfi Sándor Tagiskolája

3382 Tarnaszentmiklós, Fő u. 15. szám alatti feladatellátási helye

A feladatellátási hely azonosítója: 5

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 27

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 2

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 30


17. Szent György Katolikus Óvoda és Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi Ferenc út 1.

Az intézmény székhelyének megyéje: Jász-Nagykun-Szolnok

Az intézmény OM azonosítója:201711

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 158

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 9

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 167

 

Szent György Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 78.

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 92

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 5

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 97

 

Szent György Katolikus Óvoda, Általános Iskola és AMI Cifrapalota Tagóvodája

5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15.

A feladatellátási hely azonosítója: 3

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma: 98

Az ellátott SNI óvodások száma: 4

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 102


18. Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola
5130 Jászapáti, Damjanich János út 2.

Az intézmény székhelyének megyéje: Jász-Nagykun-Szolnok
Az intézmény OM azonosítója: 201684

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 109

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 3

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 112

 

Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola
5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 33.

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 42

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 3

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 45


19. IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
5126 Jászfényszaru, Szabadság út 32. Telefon: 57/424-203
Az intézmény székhelyének megyéje: Jász-Nagykun-Szolnok

Az intézmény OM azonosítója: 035928

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 220

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 15

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 235

 

IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
5126 Jászfényszaru, Szabadság út 2. Telefon: 57/424-204
Az intézmény székhelyének megyéje: Jász-Nagykun-Szolnok

Az intézmény OM azonosítója: 035928

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 166

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 14

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 180


20. Gönczy Pál Katolikus Általános Iskola
3281 Karácsond, Szent István út 40.

Az intézmény székhelyének megyéje: Heves
Az intézmény OM azonosítója: 200450

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 171

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 5

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:176


21. Györffy István Katolikus Általános Iskola
5300 Karcag, József Attila u. 1.

Az intézmény székhelyének megyéje: Jász-Nagykun-Szolnok

Az intézmény OM azonosítója:203114

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 250

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 3

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 253

 

Györffy István Katolikus Általános Iskola

5300 Karcag, Kossuth tér 4.

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 117

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 3

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 120


22. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola
3350 Kál, Rózsa út 8.

Az intézmény székhelyének megyéje: Heves

Az intézmény OM azonosítója: 031585

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 198

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 18

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 216

 

Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola

3350 Kál, Rózsa út 13-15.

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 48

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 3

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 51


23. Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda

5331 Kenderes, Szent István út 36.

Az intézmény székhelyének megyéje: Jász-Nagykun-Szolnok

Az intézmény OM azonosítója: 035938

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 64

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 5

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 69

 

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda

5331 Kenderes, Szent István út 40.

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 103

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 4

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 107

 

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda Liliom Tagóvodája

5331 Kenderes Szent István út 60.

A feladatellátási hely azonosítója: 3

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma: 125

Az ellátott SNI óvodások száma: 1

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 126


24. Szent II. János Pál Katolikus Általános Iskola
3577 Köröm, Kossuth L. u. 44.
Az intézmény székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén
Az intézmény OM azonosítója: 029145

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 240

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 17

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 257


25. Szent István Katolikus Általános Iskola
3400 Mezőkövesd, Jezsuiták tere 3.
Az intézmény székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén
Az intézmény OM azonosítója: 028895

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 369

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 5

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 374


26. Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola
3421 Mezőnyárád, Szent István király út 75.

Az intézmény székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén

Az intézmény OM azonosítója: 203178

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 143

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 5

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 148

 

Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája
3423 Tibolddaróc, Kácsi út 15.

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 85

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 4

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 89


27. Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3535 Miskolc, Móra Ferenc u. 1/A.
Az intézmény székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén

Az intézmény OM azonosítója: 201761

A feladatellátási hely azonosítója: 001

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 312

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 6

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 312

 

Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola Kisboldogasszony Tagóvodája

3535 Miskolc, Puskás Tivadar út 2-4.

A feladatellátási hely azonosítója: 002

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma:75

Az ellátott SNI óvodások száma: 1

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 75


28. Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3508 Miskolc, Szeretet utca 5.

Az intézmény székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén

Az intézmény OM azonosítója: 201794

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 230

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 44

Az ellátott óvodások száma: 74

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 308


29. Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3532 Miskolc, Fadrusz János u. 3-8.

Az intézmény székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén

Az intézmény OM azonosítója: 200298

A feladatellátási hely azonosítója: 001

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 330

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 9

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 339

 

Szent Imre Általános Iskola és Óvoda Szent Anna Tagóvodája

3534 Miskolc, Könyves Kálmán utca 2.

A feladatellátási hely azonosítója: 005

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma: 84

Az ellátott SNI óvodások száma: 1

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 85


30. Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Az intézmény székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén

3530 Miskolc, Mádai Lajos u. 2.

Az intézmény OM azonosítója: 201516

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 330

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 10

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 340

 

Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Rita Tagóvodája

3530 Miskolc, Vörösmarty Mihály u. 24.

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma: 68

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 68


31. Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda
5065 Nagykörű, Rákóczi út 22-24.

Az intézmény OM azonosítója:201781

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 149

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 2

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:151

 

Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Tagiskolája

5062 Kőtelek, Zrínyi út 3.

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 108

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 5

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 113

 

Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda Cseresznyevirág Katolikus Tagóvodája

5065 Nagykörű, Május 1. út 7.

A feladatellátási hely azonosítója: 3

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma: 72

Az ellátott SNI óvodások száma: 1

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 73

Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda Szent Kinga Katolikus Tagóvodája

5062 Kőtelek, Zrínyi út 10-12.

A feladatellátási hely azonosítója: 4

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma: 62

Az ellátott SNI óvodások száma: 1

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 63


32. II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3600 Ózd, Bem József u. 8.

Az intézmény székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén

Az intézmény OM azonosítója:201525

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 197

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 9

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 206

 

II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda

3600 Ózd, Bem József u. 12.

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 115

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 115

 

II. János Pál Katolikus Általános Iskola Néri Szent Fülöp Tagóvodája

3600 Ózd, Alkotmány út 2.

A feladatellátási hely azonosítója: 4

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma: 101

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma:101


33. Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
3572 Sajólád, Dózsa György út. 74.

Az intézmény székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén

Az intézmény OM azonosítója: 029139

A feladatellátási hely azonosítója: 001

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 243

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 12

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 255

 

Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szent István Tagiskolája

3573 Sajópetri, Szabadság út 5.

A feladatellátási hely azonosítója: 003

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 60

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 2

Az ellátott óvodások száma:0

Az ellátott SNI óvodások száma:0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 62


34. Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola
3950 Sárospatak, Bartók Béla út 2.

Az intézmény székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén

Az intézmény OM azonosítója:201597

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 345

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 14

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 359


35. Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola és Óvoda
3980 Sátoraljaújhely, József Attila u. 1.

Az intézmény székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén

Az intézmény OM azonosítója: 203438

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 235

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 8

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 243

 

Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola és Óvoda Tagóvodája

3980 Sátoraljaújhely, Esze Tamás u. 79.

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma: 101

Az ellátott SNI óvodások száma: 2

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 103


36. Assisi Szent Klára Római Katolikus Óvoda
3752 Szendrő, Bem utca 2/b.

Az intézmény székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén

Az intézmény OM azonosítója: 028851

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma: 165

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 165


37. Bolyai János Katolikus Általános Iskola
3900 Szerencs, Rákóczi u. 100.
Az intézmény székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén
Az intézmény OM azonosítója: 201726

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 370

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 11

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 381


38. Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola

3800 Szikszó, Miskolci út 9.

Az intézmény székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén

Az intézmény OM azonosítója: 203175

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 344

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma:4

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 348


39. Szent Imre Katolikus Általános Iskola
3359 Tenk, II. Rákóczi Ferenc utca 2.

Az intézmény székhelyének megyéje: Heves

Az intézmény OM azonosítója: 202813

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 105

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 9

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 114

 

 

Szent Imre Katolikus Általános Iskola

3359 Tenk, II. Rákóczi Ferenc utca 11.

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 22

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 1

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 23


40. Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda
5350 Tiszafüred, Fő u. 26.

Az intézmény székhelyének megyéje: Jász-Nagykun-Szolnok

Az intézmény OM azonosítója: 201556

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 419

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 14

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 433

 

Szent Imre Katolikus Általános Iskola Háromkirályok Tagóvodája

5350 Tiszafüred, Szőlősi út 1.

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma: 101

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 101


41. Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda
5200 Törökszentmiklós, Almásy u. 1.

Az intézmény székhelyének megyéje: Jász-Nagykun-Szolnok

Az intézmény OM azonosítója: 201573

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 0

 

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szent Kristóf Katolikus Tagóvodája

5200 Törökszentmiklós, Kapisztrán út 3.

A feladatellátási hely azonosítója: 6

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma: 80

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 80

 

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Pánthy Endre Katolikus Általános Iskola Tagintézménye

5200 Törökszentmiklós, Petőfi Sándor utca 52.

A feladatellátási hely azonosítója: 4

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 202

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 15

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 217


42. Vámosgyörki Visontai Kovách László Katolikus Általános Iskola és Tulipán Óvoda
3291 Vámosgyörk, Kossuth Lajos út 6.

Az intézmény székhelyének megyéje: Heves

Az intézmény OM azonosítója: 031550

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 139

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 5

Az ellátott óvodások száma: 0

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 143

 

Vámosgyörki Visontai Kovách László Katolikus Általános Iskola Tulipán Tagóvodája

3291 Vámosgyörk, Kossuth Lajos út 10.

Az intézmény OM azonosítója: 031550

A feladatellátási hely azonosítója: 2

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma: 77

Az ellátott SNI óvodások száma: 0

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 77


43. Szent Anna Római Katolikus Óvoda

3888 Vizsoly, Szent János utca 66.
Az intézmény OM azonosítója: 202431

A feladatellátási hely azonosítója: 1

Az ellátott általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott SNI általános iskolai tanulók száma: 0

Az ellátott óvodások száma: 74 fő

Az ellátott SNI óvodások száma: 1

Az ellátott összes kedvezményezett száma: 75 fő

 

Az alábbi válaszokat kapva, megkérdeztük intézményeinket, hogy ha lehetőségük lenne választaniuk, akkor mely termékeket szeretnének kapni.

Jelzésüket kérjük figyelembe venni akkor, ha az állami támogatások keretein belül maradva, ez többletköltség nélkül lehetséges.

Ha az állami támogatások a 2022/2023. tanévben nem fedeznék az intézmények által kért termékeket, akkor az intézmények által kért termékekre vonatkozó ajánlat mellett, külön kezelhető alternatívaként kisdobozos kiszerelésű iskolatejből és folyó formájú óvodatejből álló szállításokra is árajánlatot kérünk.  

 

Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskola és Sportiskola

-          I/a. teljes/félzsíros tej

-          I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej

-          II. gyümölcsdarabos joghurt

III. ömlesztett sajt

 

Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola (Apc)

-          I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej

-          I/c. natúr joghurt és I/c. natúr kefir

-          I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt

-          II. gyümölcsdarabos joghurt

-          III. ömlesztett sajt

 

Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Balaton)

Balatoni székhelyintézmény:

-          I/a. teljes/félzsíros tej

-          I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej

-          II. gyümölcsdarabos joghurt

Balatoni Tagóvoda:

-          I/a félzsíros tej

 

Szent Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Bánréve)

-          I/a. teljes/félzsíros tej

-          I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej

-          II. gyümölcsdarabos joghurt

 

Szent György Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Borsodszentgyörgy)

-          I/a. teljes/félzsíros tej

-          II. gyümölcsdarabos joghurt

Borsodszentgyörgyi Tagóvoda és Járdánházi Tagóvoda

-          I/a félzsíros tej

 

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, AMI (Eger)

-          heti 1 alkalommal I/a. teljes/félzsíros tej

-          heti 2 alkalommal I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej

-          heti 1 alkalommal II. gyümölcsdarabos joghurt

 

Szent László Katolikus Általános Iskola és AMI (Encs)

-          I/a. teljes/félzsíros tej

-          I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej

 

Széchenyi István Katolikus Általános Iskola (Füzesabony)

-          I/a. teljes/félzsíros tej

-          I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej

-          II. gyümölcsdarabos joghurt

-          III. ömlesztett sajt

 

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda (Gyöngyös)

-          heti 1 alkalommal I/a. teljes/félzsíros tej

-          heti 2 alkalommal I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej

-          heti 1 alkalommal II. gyümölcsdarabos joghurt

 

Szent Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Hangony)

-          I/a. teljes/félzsíros tej

-          I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej

-          II. gyümölcsdarabos joghurt

 

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola (Hernádkak)

-          I/a. teljes/félzsíros tej

-          I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej

-          I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt

-          III. ömlesztett sajt

 

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Heves)

-          I/a. teljes/félzsíros tej

-          I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej

-          II. gyümölcsdarabos joghurt

 

IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Jászfényszaru)

-          I/a. teljes/félzsíros tej” hetente egyszer

-          I/b. zsírszegény ízesített tej” hetente egyszer

-          II. gyümölcsdarabos joghurt” hetente egyszer

-          III. ömlesztett sajt” hetente egyszer

 

Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola

-          heti 1 alkalommal I/a. teljes/félzsíros tej

-          heti 2 alkalommal I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej

-          heti 1 alkalommal II. gyümölcsdarabos joghurt

 

Gönczy Pál Katolikus Általános Iskola (Karácsond)

-          I/a. teljes/félzsíros tej

-          I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej

-          II. gyümölcsdarabos joghurt

 

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda (Kenderes)

-          I/a. teljes/félzsíros tej” hetente egyszer

-          I/b. zsírszegény ízesített tej” hetente egyszer

-          II. gyümölcsdarabos joghurt” hetente egyszer

-          III. ömlesztett sajt” hetente egyszer

 

Szent István Katolikus Általános Iskola (Mezőkövesd)

-          I/a. teljes/félzsíros tej

-          I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej

-          I/b. zsírszegény ízesített tej

-          III. ömlesztett sajt

 

Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Miskolc)

-          I/a. teljes/félzsíros tej

-          I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej

-          I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt

-          II. gyümölcsdarabos joghurt

-          III. ömlesztett sajt

 

Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Miskolc)

-          I/a. teljes/félzsíros tej

-          I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej

-          I/b. zsírszegény ízesített tej

-          III. ömlesztett sajt

 

Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda (Nagykörű)

-          II. gyümölcsdarabos joghurt

 

II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Ózd)

-          I/a. teljes/félzsíros tej

-          I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej

-          II. gyümölcsdarabos joghurt

-          III. ömlesztett sajt

 

Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Sajólád)

-          I/a. teljes/félzsíros tej” hetente egyszer

-          I/b. zsírszegény ízesített tej” hetente egyszer

-          II. gyümölcsdarabos joghurt” hetente egyszer

-          III. ömlesztett sajt” hetente egyszer

 

Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szent István Tagiskolája

-          I/a. teljes/félzsíros tej” hetente egyszer

-          I/b. zsírszegény ízesített tej” hetente egyszer

-          II. gyümölcsdarabos joghurt” hetente egyszer

-          III. ömlesztett sajt” hetente egyszer

 

Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola és Óvoda (Sátoraljaújhely)

-          I/a. teljes/félzsíros tej

-          I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej

-          I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt

-          II. gyümölcsdarabos joghurt

-          III. ömlesztett sajt

 

Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola (Szikszó)

-          I/a. teljes/félzsíros tej

-          I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej

-          I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt

-          II. gyümölcsdarabos joghurt

-          III. ömlesztett sajt

 

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda (Törökszentmiklós)

-          I/a. teljes/félzsíros tej

-          I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej

-          I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt

-          II. gyümölcsdarabos joghurt

 

Vámosgyörki Visontai Kovách László Katolikus Általános Iskola és Tulipán Óvoda

-          II. gyümölcsdarabos joghurt = erre változna az ízesített joghurt.

 

Szent Anna Római Katolikus Óvoda (Vizsoly)

-          I/a. teljes/félzsíros tej

 

Eger, 2022. május 4.  

 

Egri Főegyházmegye

 

Dr. Németh Zoltán

osztályvezető